Religion og likestilling: Ulike syn på kjønnsrelasjoner blant muslimske migranter i Norge (1/02)

The following is an excerpt.

Av Line Nyhagen Predelli, forsker, Norsk institutt for by- og regionforskning

Likestilling, ytringsfrihet og respekt for egen kropp er høyt aktede verdier i Koranen. Det er ikke Koranen som undertrykker, men tolkere som misbruker Koranen», uttalte en ung muslimsk kvinne i Dagsavisen den 2. desember 2001. «Islam trenger en muslimsk kvinnelig revolusjon», uttalte en annen ung kvinne med bakgrunn i et muslimsk miljø i Dagbladet den 27. januar 2002.

 

Les mer

La jentene ta ordet (2002)

The following is an excerpt.

 La jentene ta ordet er en dokumentarfilm som er ment å være jentenes eget bidrag i debatten om tvangsekteskap og om unge jenters rett til å velge selv. Det aller viktigste i den sammenheng er å lytte til jentenes stemmer rundt temaet ekteskap, derav tittelen La jentene ta ordet.

Les mer

Odins kvinner setter farge på Norden 1-5 (2001)

The following is an excerpt.

 Odins kvinner 1–5 er en filmserie fra hvert av de fem nordiske landene, som ble utarbeidet i sammenheng med boken ved samme navn. Filmene ønsker å skape et mangfoldig og flertydig bilde på innvandrer og flyktninger kvinner i Norden. Målet er å skape nye rollemodeller for nye generasjoner unge jenter som vokser opp i Norden med minoritetsbakgrunn.

Les mer

MiRA-Magasinet 2/01

The following is an excerpt.

Image«Minoritetsungdom og deres valg for å sikre et selvstendig liv»
I MiRA-Magasinet 2/01 møter du en rekke sterke kvinner som hver på sin måte arbeider for å styrke rettighetene til minoritetsbarn, -ungdom og -kvinner. Du kan lese om forvalteren Shabana i en ny serie om unge jenter som velger utradisjonelt. Du kan også lese om to kvinner som retter kritikk mot henholdsvis barnevernet og barnehagesektoren. I september fikk vi besøk av kvinneforkjemper, forsker og forfatter Dr. Shaheen Sardar Ali fra Pakistan, som bruker Koranen som redskap i bekjempelsen av det negative i kulturen.

Les mer

En helt alminnelig kvinne (2/01)

The following is an excerpt.

Av Marie Seland

Vi må både gi og ta
Muslimske kvinner er forskjellige, akkurat som alle andre. Nordmenns snevre forestillinger om hva det vil si å være muslimsk kvinne lever imidlertid i beste velgående. Zahra Ali Osman kan ved første øyekast virke som en av dem, først og fremst fordi hun bærer det tradisjonelle sjalet. Selv føler Zahra seg verken undertrykt eller annerledes.

Les mer

Jenter med minoritetsbakgrunn velger utradisjonelt (2/01)

The following is an excerpt.

Av Meltem Safak

Denne artikkelen er den første i en serie om unge kvinner som velger utradisjonelle yrker. Vi har den siste tiden sett at minoritetsungdom, særlig jenter, satser på høyere utdannelse. Uansett om de velger lang eller kort utdannelse, har jentene det til felles at de bidrar til en ny positiv utvikling der også unge minoriteter framstår som en ny ressurssterk generasjon som tar egne valg. Vi spør: Hva ønsker egentlig minoritetsungdom å gjøre? Hva slags utdannelse og jobb satser de på? Hvilken påvirkning har foreldre og venner på dette valget? I dette nummeret av MiRA-magasinet har vi møtt:- Jeg føler meg ikke annerledes, iallefall ikke på en negativ måte. De tingene som skiller meg fra norske kvinner, at jeg er svart, ikke bruker bukser eller at jeg bærer sjal, er positive for meg. Jeg føler meg kanskje annerledes på en positiv måte.

Les mer

MiRA-Magasinet 1/01

The following is an excerpt.

Image«Vold mot minoritetskvinner og kvinners kamp mot diskriminering på bakgrunn av religiøs, etnisk eller politisk tilhørighet»
MiRA-Magasinet 1/01 viser engasjert ungdom som kjemper for sine rettigheter og inneholder blant annet intervjuer med flere minoritetskvinner i norsk politikk. Vi har også møtt lederen av en muslimsk kvinneorganisasjon i Storbritannia og en aktiv kvinnesaksforkjemper i Pakistan.

Les mer

Min identitet måtte jeg finne selv (1/01)

The following is an excerpt.

Av Fakhra Salimi

Humera Khan fra den britiske, muslimske kvinneorganisasjonen An-nisa Society var i Oslo for å holde foredrag på MiRA-Senterets seminar 8. mars om muslimske kvinners situasjon. Her snakker hun med MiRA-magasinet om muslimske kvinners identitet, familieforhold og sosiale levekår i Storbritannia. 

Les mer