MiRA-Magasinet 2/00

The following is an excerpt.

Image«Unge jenter med minoritetsbakgrunn»
Denne utgaven omhandler unge jenter med minoritetsbakgrunns situasjon, og tar opp spørsmål som; Kan omskjæring hindres med lovforbud? Hvordan kan vi motarbeide utbredelse av rasismen? Hva ønsker jentene selv i forhold til ekteskap, utdanning og yrke? Magasinet inneholder også artikler om ungdomsarbeid på europeisk nivå, om minoritetskvinners kunstneriske uttrykk og om rettssikkerhet for minoritetskvinner i Norge.

Les mer

Kvinners kunst i globaliseringen (2/00)

The following is an excerpt.

Av Everlyn Nicodemus

"Nødvendighet må være oppfinnelsens mor", skrev den engelske psykiateren Anthony Storr, "men misnøye er dens far. Hvis vi var fullstendig fornøyd med verden slik den er ville vi ikke blitt motivert til å gjøre vitenskapelige oppdagelser, finne opp fantasifulle verdener, skrive romaner, male kunst eller komponere musikk. Salig tilfredshet leder ikke til fantasifull oppfinnerrikdom. Derfor kan man forvente at de mest oppfinnsomme og kreative innen menneskeslekten også vil vise seg å være de som er mest uenige med verden og seg selv".

Les mer

MiRA-Magasinet 1/00

The following is an excerpt.

Image«Minoritetskvinner er en ressurs i arbeidslivet»
Her kan du lese om sterke innvandrer- og flyktningkvinner som kjemper både for sine egne rettigheter og i solidaritet med andre kvinner. MiRA-Magasinet 1/00 forteller om kvinner som ikke gir opp, men som har tatt saken i egne hender og skapt sine egne arbeidsplasser. Bladet presenterer også kvinner som til tross for diskriminering på arbeidsmarkedet har klart å komme dit de vil og sette fokus på sine hjertesaker. Unge minoritetsjenters utdanningsmuligheter og – valg står også sentralt i denne utgaven av MiRA-Magasinet.

Les mer

Et hårmekka (1/00)

The following is an excerpt.

Av Aina Sauvik

En spasertur i området Torggata-Storgata ville tidligere anspore til akutt fys på naan eller tahine, og bugnende hauger av friske grønnsaker på utsiden og alskens hermetiserte godsaker i hyllene innenfor kunne få tennene til å løpe i vann på selv den mest bondske av oss. I dag vil en spasertur bortover den samme gate høyst sannsynlig inspirere en annen tanke enn «jeg er sulten» – nemlig: «jeg må klippe meg».

Les mer

MiRA-Magasinet 2/99

The following is an excerpt.

Image«Den nye feminismen, og bør inngangen til år 2000 markere et solidaritetens millenium?»
Hva kan vi lære av hverandre, og hvordan kan vi samarbeide om å nå mål? Hvis vi spør hvilke spørsmål som er viktige for kvinner andre steder i verden og hva de kjemper for – kan dette hjelpe oss i vår kamp for likestilling av minoritetskvinner? Skaper vi «enker av utlendingsloven» i Norge? Er man opptatt av å beskytte rettighetene til kvinner og unge jenter som er utsatt for vold, eller er tvangsekteskap en god mulighet til å stenge grensene for «de barbariske innvandrerne»?

Les mer

MiRA-Magasinet 1/99

The following is an excerpt.

Image«Kvinneundertrykkelse kan ikke legitimeres med religion»
Religion – ulike sider som virker diskriminerende og undertrykkende på kvinner. Bigami – vil staten følge opp sitt ansvar for å håndheve loven som forbyr bigami i Norge? Utdanning – hva kan manglende morsmålsundervisning føre til? Menneskerettigheter – hva skjer med innvandrer- og flyktningkvinner i Norge når ektefellen vil skilles?

Les mer

MiRA-Magasinet 2/98

The following is an excerpt.

Image«MiRA-Senteret feirer 10-års jubileum»
MiRA-Senteret kunne i 1998 markere ti år med kamp for synliggjøring og likestilling av minoritetskvinner og -jenter i Norge. I MiRA-Magasinet 2/98 deler noen av våre trofaste støttespillere sine erfaringer, historier og følelser med oss. Vi ser tilbake på årene som har gått, og vi ser framover på det videre arbeidet for minoritetskvinners rettigheter. I denne utgaven feires søstersolidariteten som gir oss styrke. MiRA-Senteret var også så heldig å få den svarte feministen og forfatteren bell hooks til Oslo i anledning jubileumsseminaret, og vi har i dette nummeret snakket med henne om kampen for synliggjøring av svarte kvinner.

Les mer

Om MiRA i dag og i går (2/98)

The following is an excerpt.

Intervju med Fakhra Salimi av Aina Mumbi Sauvik
MiRA-Magasinet 2/98

Fakhra Salimi

Fakhra Salimi

MiRA tylles i taft og hylles som seg hør og bør en som fyller ti. I den anledning skal vi snakke litt om senteret, og går tilbake i tid, slik vi gjerne gjør når vi skal feire noe, til 60- og 70-tallet. Selv var jeg ikke engang påtenkt på den tiden, men Norge var i frodig vekst, i hvis kjølvann det oppsto et behov for arbeidskraft som delvis ble dekket ved import fra utlandet, hovedsaklig fra land i den tredje verden. (Man produserte også flere barn, som et langstidstiltak. Derav meg.) I tillegg til det økonomiske aspektet, fikk influksen av arbeidere fra utlandet konsekvenser for den sosiale og kulturelle utviklingen i det lille landet Norge.

Les mer