Når skal MiRA-Senteret få øremerkede driftsmidler fra Oslo Kommune? Er ikke 30 års innsats nok?

The following is an excerpt.

Oslopolitikere lovpriser MIRA-Senterets innsats for minoritetskvinner, men avslår søknaden om driftsmidler. I 30 år har MIRA-Senteret vært et ressurssenter og et møtested for minoritetskvinner i Oslo – et sted å drøfte felles erfaringer og utfordringer for et mangfoldig Oslo. Her har minoritetskvinner kunnet styrke hverandre i kampen for reell likestilling og mot diskriminering. Dette arbeidet er lovprist av politisk ledelse i Oslo kommune. Likevel øremerkes ikke driftstilskudd til virksomheten.

Les mer

Jobb eller frivillig på MiRA-Senteret?

The following is an excerpt.

Er du engasjert i spørsmål relatert til likestilling av minoritetskvinner i Norge og interessert i å bidra som frivillig eller ønsker et engasjement på senteret for en periode?

Les mer

Unge minoritetskvinners hverdagskamp

The following is an excerpt.

Tirsdag 22.Oktober inviterte MiRA-Senteret til årets nasjonalkonferanse med temaet: «Møte mellom generasjoner-minoritetsperspektiv på kjønnslikestilling og familierelasjoner i endring. Konferansens formål var å samle faglige perspektiver og førstehåndserfaringer knyttet til oppvekst og familie innad i det flerkulturelle samfunnet, samtidig sette den norske situasjonen i kontekst av nordiske og verdensomspennende trender.

Les mer

Økt kunnskap og åpenhet om psykisk helse!

The following is an excerpt.

Verdensdagen for psykisk helse markeres hvert år den 10. oktober og nå i over 150 land. Målet er å gjøre det like lett å snakke om vår psykiske helse som vår fysiske. For vi har alle en psykisk helse, og den må vi ivareta.

Les mer

Årets nasjonalkonferanse nærmer seg!

The following is an excerpt.

Bli med når MiRA-Senteret samler anerkjente fagpersoner, samfunnsdebattanter og politikere til en dagsaktuell debatt om familiedynamikk, ungdomstid og samfunn i endring. Årets nasjonalkonferanse nærmer seg og har du ikke meldt deg på ennå er det lurt og gjøre det nå for å sikre seg plass.

Tid: 22. oktober 2019, kl. 08:30 – 16:30
Sted: Samfunnssalen, Arbeidersamfunnets Plass 1, 0181 Oslo.

Les mer

Effektivisering av UDI truer rettsikkerhet og personvern

The following is an excerpt.

Den siste måneden har regjeringen kommet med flere forslag til hvordan saksbehandlingen til UDI skal forenkles og effektiviseres. MiRA-Senteret er kritisk til denne effektiviseringen og har den siste måneden skrevet to høringsuttalelser der vi utdyper hvorfor vi mener regjeringens forslag er en trussel mot rettssikkerheten på utlendingsfeltet.

Les mer

Endringer i utlendingsforskriften -personvernopplysninger og automatiserte avgjørelser

The following is an excerpt.

I MiRA-Senterets høringsuttalelse støtter vi ikke en utvidelse av Statsborgermyndighetenes adgang til å innhente og viderebehandle taushetsbelagte opplysninger. Vi støtter heller ikke forslaget om å innføre en generell hjemmel for at UDI kan behandle saker gjennom automatiserte avgjørelser. Vi mener automatisering kun skal brukes i behandling av søknader om statsborgerskap hvis man kan garantere gode kontroll-rutiner.

Les mer