Velferdsstatens skyggeside: Blir høringsinstansene lyttet til?

The following is an excerpt.

Følg med på vår spalte i MiRA-Senterets nyhetsbrev: Velferdsstatens skyggeside: rettighetstap for minoriteter. Hver måned deler vi et utdrag fra boken med samme navn og gir deg innblikk i et viktig faglig bidrag om innstramningstiltak som har kommet innen utlendingslovgivningen de siste 15 årene.

Les mer

Økende barnefattigdom og begrensede trygderettigheter for flyktninger i Norge

The following is an excerpt.

Enslige mødre og barn strømmer i disse dager inn i Norge på flukt fra krig og ødeleggelse i Ukraina. Med seg i bagasjen har mange traumatiserende opplevelser. De har måttet forlate nære familiemedlemmer, kjent på dødsfrykt, tap og usikkerhet. I Norge møtes flyktningene fra Ukraina med åpne armer. Dersom flyktningene blir boende i Norge over tid, vil de imidlertid møte et trygdesystem og en utlendingslovgivning som ikke er utformet ut ifra den samme velviljen til flyktninger som vi ser nå

Les mer

Hva er «fasiten» på å være «norsk nok»?

The following is an excerpt.

Tidligere gikk debatten om «norsk nok», slik jeg husker det, ut på at mange etniske minoriteter følte de måtte fremheve sine norske kvaliteter og egenskaper for å bli akseptert som norsk nok. I senere tid har debatten tatt nye vendinger og flere har funnet ro ved å selv kunne definere hva det å være norsk betyr for dem og omfavne at det også kan innebære å ha en flerkulturell bakgrunn – som de kan være stolt av! 

Les mer

Velferdsstatens skyggeside: rettighetstap for minoriteter

The following is an excerpt.

Følg med på vår nye spalte i MiRA-Senterets nyhetsbrev: Velferdsstatens skyggeside: rettighetstap for minoriteter. Hver måned deler vi et utdrag fra boken med samme navn og gir deg innblikk i et viktig faglig bidrag om innstramningstiltak som har kommet innen utlendingslovgivningen de siste 15 årene.

Les mer

Påfyll av pågangsmot og faglig tyngde til minoritetskvinnekampen

The following is an excerpt.

3. mars møtte over 100 personer opp til protestmarkering foran Stortinget mot innstramninger i utlendingsloven som rammer minoritetskvinner. Rungende kamprop, fengende trommerytmer og medrivende appeller ga næring til kampviljen og pågangsmotet til å fortsette arbeidet mot diskriminering og for en mer rettferdig utlendingslovgivning. Det faglige grunnlaget for dette arbeidet har også blitt styrket gjennom utgivelsen av boka Velferdsstatens skyggeside: Rettighetstap for minoriteter lansert på selveste kvinnedagen.

Les mer

La meg snakke:

The following is an excerpt.

I diskursen om det flerkulturelle Norge fortolkes ofte situasjonen til rasifiserte minoritetskvinner ut ifra kvinnenes opprinnelseskultur, selv om disse kulturene kanskje ikke lenger har noen direkte innvirkning på deres daglige liv i Norge. Kan man skape tillit og tilhørighet blant minoriteter hvis de mangler tilgang til grunnleggende rettigheter i landet de bor i?

Les mer

#NORSKNOK

The following is an excerpt.

Å definere vår personlige identitet er viktig for mennesker i alle kulturer. I en stadig mer mangfoldig verden er det blitt enda vanskeligere å finne enkle svar. Dette gjelder ikke minst for minoritetsungdom som på den ene siden ønsker å uttrykke sin kulturelle særegenhet, samtidig som de forventes å assimilere seg i storsamfunnet.

Les mer

Digital Empowerment-frokost 8. mars

The following is an excerpt.

MiRA-Senteret inviterer til digital Empowerment-frokost 8.mars i anledning den internasjonale kvinnedagen kl. 10-11.
Programmet vil blant annet bestå av boklansering av Velferdsstatens skyggeside: rettighetstap for minoriteter.

Les mer