«Negativ sosial kontroll» – et begrep egnet for straffeloven?

The following is an excerpt.

Det er vanskelig å sette en klar grense mellom akseptable former for sosial kontroll og «negativ» sosial kontroll. Når er den sosiale kontrollen så omfattende at den bør straffes? Er begrepet i det hele tatt egnet for straffeloven? Når står man i fare for å forby oppdragelsesnormer som bryter med idealene i samfunnet ellers? Og kan det å ta begrepet inn i straffeloven virke mot sin hensikt?

Les mer

Minoriteter og førstehjelp

The following is an excerpt.

MiRA-Senteret har nå utviklet et supplerende førstehjelphefte som skal bistå personer med minoritetsbakgrunn og offentlige instanser, flyktningtjenester og organisasjoner i formidlings- og forebyggingsarbeidet innenfor førstehjelp og sikkerhet

Les mer

Webinar om aldring i et minoritetsperspektiv- kvinnehelse, overgrep og vold

The following is an excerpt. Hva gjør man når man verken vet hvor eller hvem man kan snakke med om egen helse, kropp og grenser som eldre minoritetskvinne? Og hvilken rolle har ansatte i hjelpeapparatet i møte med kvinnene?

Økt kunnskap og bevissthet om egen kropp, helse og grensesetting i en aldringsprosess er viktig for å kunne ta eierskap og kontroll over eget liv og helsesituasjon, og er med på å forebygge vold og overgrep.

Les mer

Podkast: Velferdsstatens skyggeside- Mistenkeliggjøring og rettssikkerhet (del 1)

The following is an excerpt.