Årsrapport 2007

The following is an excerpt.

MiRA-Senterets sosialiserende og empowermentsrettede aktiviteter har vært vellykkede midler til å redusere det sosiale presset mange minoritetskvinner- og jenter føler de lever under. Gjennom kursing og aktiv deltakelse har vi kunne være behjelpelig med oppbygging av sosiale nettverk for brukergruppene, og til å kunne gi deltakerne en følelse av mestring i hverdagen.

Les mer

Hennes Majestet Dronning Sonja berømmer og hilser MiRA-Senterets Mødre som veiledere

The following is an excerpt.

H.M Dronning Sonja har i mange år vært engasjert i minoritetskvinners situasjon i Norge og har siden 2016 vært beskytter av MiRA-Senteret. Forrige uke fikk vi et videobesøk av Dronningen på MiRA-Senteret. H.M. Dronningen hadde en video-konferanse med MiRA-Senterets leder Fakhra Salimi og fikk en grundig orientering om minoritetskvinner situasjon under pandemien. MiRA-Senteret er takknemlig og stolt over den støtten Dronningen har gitt til kvinner med minoritetsbakgrunn under en krevende tid.

Les mer

Strukturell marginalisering gjennom korona-tiltakene

The following is an excerpt.

Etter at koronakrisen traff Norge, har regjeringen kommet med en rekke tiltakspakker. Tiltakspakkene blir delt ut til trengende samfunnsaktører i en rekke bransjer for å dekke ulike behov skapt av koronakrisen. Ett av behovene som regjeringen nå har blitt oppmerksom på, er å sørge for at informasjonen om korona-viruset når fram til hele minoritetsbefolkningen. Dermed har turen kommet til de frivillige organisasjonene på integreringsfeltet.

Les mer

Styrk minoritetskvinners egen innsats

The following is an excerpt.

MiRA-Senterets veiledere knyttet til prosjektet «mødre som veiledere» gjør om dagen et omfattende og viktig arbeid med å videreformidle informasjon om koronaviruset til andre kvinner i sitt nærmiljø, samt blant familie, venner og bekjente.

Les mer

Rettssikkerhet skal ikke kjøpes – fjern inntektskravet for permanent opphold!

The following is an excerpt.

8. mars, den internasjonale kvinnedagen, nærmer seg med stormskritt. MiRA-Senteret, en fast deltager i markeringen, kommer til å være til stede for å løfte frem minoritetskvinnebevegelsen med et brennende engasjement! I årets 8. mars-tog vil vi gjenta fjorårets hovedparole:
«Rettssikkerhet skal ikke kjøpes – fjern inntektskravet for permanent opphold!»

Les mer

«Felles kultur, men kroppen er min!» Dialogmøte i Bergen

The following is an excerpt.

MiRA-Senteret får stadig henvendelser fra hjelpeapparatet som ønsker mer kunnskap om hvordan møte unge jenter og kvinner med minoritetsbakgrunn som har spørsmål om seksuell helse og grensesetting. Vi har tidligere god erfaring med å arrangere dialogmøter mellom minoritetskvinner og hjelpeapparatet i Oslo, men siden henvendelsene fra hjelpeapparatet kommer fra hele landet, valgte vi denne gangen å arrangere dialogmøtet i Bergen.

Les mer

Skiglede, samhold og kompetanseheving på Beitostølen

The following is an excerpt.

En svært viktig del av MiRA-Senteret sitt helhetlige volds- og helseforebyggende samt integreringsfremmende arbeid er å skape inkluderende møteplasser der barn, unge jenter og kvinner kan delta i fellesskap, utveksle erfaringer og bygge nettverk. Helgen 6-8. desember arrangerte vi derfor hyttetur til Beitostølen med både skikurs, sosialt samvær og workshop for kvinner og unge jenter om grensesetting, sosial kontroll og vold i nære relasjoner.

Les mer

MiRAs årskavalkade 2019

The following is an excerpt.

MiRA-Senterets jubileumsår går nå mot slutten og vi vil takke alle våre frivillige og samarbeidspartnere som har bidratt til at MiRA-Senteret har nådd nye høyder i år. Her kommer noen av høydepunktene i

Les mer

Jobb eller frivillig på MiRA-Senteret?

The following is an excerpt.

Er du engasjert i spørsmål relatert til likestilling av minoritetskvinner i Norge og interessert i å bidra som frivillig eller ønsker et engasjement på senteret for en periode?

Les mer

Unge minoritetskvinners hverdagskamp

The following is an excerpt.

Tirsdag 22.Oktober inviterte MiRA-Senteret til årets nasjonalkonferanse med temaet: «Møte mellom generasjoner-minoritetsperspektiv på kjønnslikestilling og familierelasjoner i endring. Konferansens formål var å samle faglige perspektiver og førstehåndserfaringer knyttet til oppvekst og familie innad i det flerkulturelle samfunnet, samtidig sette den norske situasjonen i kontekst av nordiske og verdensomspennende trender.

Les mer