Bokkveld #MinHverdagskamp

The following is an excerpt.

I anledning MiRA-Senterets 30-årsjubiluem i 2019 lanserte vi boken: «#MinHverdagskamp – 30 år med minoritetskvinners likestillingskamp og deres reise gjennom integreringslabyrinten» på Litteraturhuset, den

Les mer

Engasjerende møte med politikere fra Høyre

The following is an excerpt.

Som et ledd i MiRA-Senterets valgkampanje «Bruk din stemmerett – gjør en forskjell!» arrangerte vi mandag 20. mai et dialogmøte mellom engasjerte kvinner på MiRA-Senteret og sentrale politikere fra Oslo Høyre. Sammen med Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg og kandidat til bystyret Afshan Rafiq diskuterte vi Høyres politikk og hvordan vi best kan løse utfordringene vi står overfor i Oslo i årene framover. Dette var det første av en rekke dialogmøter vi skal ha på MiRA-Senteret mellom ledere fra ulike politiske partier og kvinner i MiRA-Senterets nettverk.

Les mer

HOLD AV DATOEN!

The following is an excerpt.

Tirsdag 22. oktober arrangerer MiRA-Senteret nasjonal rundebordskonferanse om unge jenters rettigheter i Norge

Les mer

La meg snakke: Ikke overraskende!

The following is an excerpt.

Tirsdag 21. juni ble Fafo-rapporten: Holdninger til diskriminering, likestilling og hatprat i Norge lagt fram. Rapporten var skrevet på oppdrag fra Bufetat, og kunne blant annet dokumentere at hver fjerde nordmann mener at noen raser er mindre intelligente enn andre. Direktør i Bufetat Mari Trommald og en del politikere uttalte i media at de ble overrasket over funnene i rapporten. Det ble ikke vi.

Les mer

Lunsjseminar – Avverging eller tystersamfunn?

The following is an excerpt.

Til tross for at stadig færre rapporterer om frykt for kjønnslemlestelse ser regjeringen et behov for å skjerpe lovgivningen knyttet til plikten til å avverge kjønnslemlestelse. Med bakgrunn i Justis- og beredskapsdepartementets høringsforslag om endringer i straffeloven og deriblant forslaget om endringer i reglene om avvergingsplikten inviterer MiRA-Senteret til lunsjsseminar på Litteraturhuset, tirsdag 25.juni.

Les mer

Dialogmøte: «Kommunikasjon mellom majoritet og minoritet»

The following is an excerpt.

God kommunikasjon mellom offentlige instanser og minoriteter er viktig for å sikre likeverdige tjenestetilbud for alle. Mange minoritetskvinner opplever det imidlertid som utfordrende å oppsøke offentlige instanser og vi får også en rekke henvendelser fra hjelpeapparatet, som ønsker å rådføre seg med oss om problemstillinger som er relevante for minoritetskvinner. MiRA-Senteret arrangerer derfor denne våren flere dialogmøter der ansatte i det offentlige hjelpeapparatet og minoritetskvinner kan komme sammen å dele erfaringer og viktige tiltak.

Les mer

Empowerment-frokost med H.M. Dronning Sonja på kvinnedagen

The following is an excerpt.

Sammen med kvinner over hele verden feirer MiRA-Senteret kvinnedagen, 8.mars de sterke kvinnene som har protestert mot kvinneundertrykking og patriarkalske strukturer før oss, og vi minner hverandre på at vi må fortsette å kjempe denne viktige kampen sammen. Årets kvinnedag var likevel helt spesiell for MiRA-Senteret.

Les mer

La meg snakke!

The following is an excerpt.

I forrige uke lanserte MiRA-Senteret sin første jubileumsbok, med tittelen #MinHverdagskamp. Dette er den første i en rekke planlagte publikasjoner i anledning senterets 30-års feiring. Boka representerer minoritetskvinners egne stemmer, hvor de formidler sine historier ut fra egne perspektiver. Slik ønsker MiRA-Senteret å belyse de sakene minoritetskvinnebevegelsen har kjempet for gjennom flere tiår.

Les mer