Webinar om aldring i et minoritetsperspektiv- kvinnehelse, overgrep og vold

The following is an excerpt. Hva gjør man når man verken vet hvor eller hvem man kan snakke med om egen helse, kropp og grenser som eldre minoritetskvinne? Og hvilken rolle har ansatte i hjelpeapparatet i møte med kvinnene?

Økt kunnskap og bevissthet om egen kropp, helse og grensesetting i en aldringsprosess er viktig for å kunne ta eierskap og kontroll over eget liv og helsesituasjon, og er med på å forebygge vold og overgrep.

Les mer

Podkast: Velferdsstatens skyggeside- Mistenkeliggjøring og rettssikkerhet (del 1)

The following is an excerpt.