Kampanje lansering!

The following is an excerpt.

3.februar lanserte vi kampanjen «Min Kropp – Mine Grenser». Med over 130 deltakere var det godt å vite at dere står sammen med oss i kampen mot vold og seksuell trakassering. Sammen kan vi bidra til å synligjøre hvordan en styrket seksuell helse har posisjon som et forebyggende tiltak mot vold og seksuell trakassering.

Les mer

MiRA 30 år siden!

The following is an excerpt.

Følg med på vår nye spalte i MiRA-Senterets nyhetsbrev: MiRA – 30 år siden!  Hver måned legger vi ut et avsnitt fra tidligere publiserte artikler

Les mer

Tilfeldige politikontroller av unge med minoritetsbakgrunn setter varige spor – Oslo skal teste ut ny kvitteringsordning!

The following is an excerpt.

Unge med minoritetsbakgrunn blir oftere stoppet av politiet enn etnisk norske, dette ble fastslått i en nordisk undersøkelse fra 2019. På nyåret skal det nå settes i gang et prøveprosjekt som skal få slutt på forskjellsbehandlingen i Oslo. Det var SV som i fjor fikk gjennomslag i budsjettforhandlingen med regjeringen om at det skal innføres et pilotprosjekt for kvitteringsordning i Oslo. Enkelte mener ordningen ikke er nok til å få til reel endring, men et skritt i riktig retning. Politiet har derimot underveis ved utviklingen av prøveprosjektet utrykt bekymring rundt en slik ordning, og mener blant annet at det kan føre til at det er med på å svekke politiets arbeid og at det heller burde utbredes bedre dialog. MiRA-Senteret mener at det er på høy tid med en endring.

Les mer

#empowerment av minoritetsjenter på MiRA-Senteret

The following is an excerpt.

MiRA-Senterets mål har i alle år vært å jobbe med empowerment av jenter og kvinner med minoritetsbakgrunn. Empowerment kan beskrives som en prosess som setter folk i stand til økt kontroll over faktorer som påvirker deres helse, liv og rettigheter. Og det handler om å synliggjøre og realisere ens egne ressurser og potensialer.

Les mer

Lansering av kampanjen: «Min kropp – mine grenser»

The following is an excerpt.

Et viktig steg i forebyggingen av seksuell vold er å styrke kvinners seksuelle helse. Våren 2022 lanserer vi derfor den aktivt forebyggende kampanjen «Min kropp – Mine grenser». Vi deler av vår innsikt fra over 30 års arbeid på feltet og håper å vise hvor interseksjonalitetens sko trykker i relasjon til seksualitet.

Les mer

Minoritetskvinner overrepresentert i et digital utenforskap- MiRA-Senterets nye rapport: «Zoom in» og webinar!

The following is an excerpt.

I dagens samfunn florerer det av digitale muligheter og informasjon. For mange betyr dette flere muligheter og større handlingsrom i form av arbeid- og fremtidsmuligheter, men dette er langt fra virkeligheten for alle. For hva med de som ikke inkluderes i informasjonssamfunnet eller har tilgang til digitale verktøy? Det siste året har MiRA-Senteret jobbet med en kartleggingsundersøkelse for å få et innblikk i minoritetskvinners digitale virkelighet i krisetider og torsdag 18.november lanserte senteret den rykende ferske rapporten «Zoom in- minoriteters tilgang til den digitale verden» under årets nasjonalkonferanse «virtuell virkelighet og kjønnslikestillingsutfordringer» på Oslo kongressenter. Onsdag 8.desember inviterer vi også til et digitalt seminar «digitalt utenforskap og minoriteter» og ønsker alle velkommen til å delta.

Les mer

Seksuell helse i et mangfoldig samfunn

The following is an excerpt.

For mennesker er fysisk helse en god og sunn kropp, som oppnås ved hjelp av jevnlig fysisk aktivitet, god ernæring og nok hvile. MiRA-Senteret, som et nasjonalt ressursmiljø på integreringsfeltet, har alltid hatt fokus på minoritetskvinnehelse og forebyggende helsearbeid.

Les mer

MiRA- 30 år siden

The following is an excerpt.

Følg med på vår nye spalte i MiRA-Senterets nyhetsbrev: MiRA – 30 år siden!  Hver måned legger vi ut et avsnitt fra tidligere publiserte artikler.

Les mer