La meg snakke:

The following is an excerpt.

I diskursen om det flerkulturelle Norge fortolkes ofte situasjonen til rasifiserte minoritetskvinner ut ifra kvinnenes opprinnelseskultur, selv om disse kulturene kanskje ikke lenger har noen direkte innvirkning på deres daglige liv i Norge. Kan man skape tillit og tilhørighet blant minoriteter hvis de mangler tilgang til grunnleggende rettigheter i landet de bor i?

Les mer

#NORSKNOK

The following is an excerpt.

Å definere vår personlige identitet er viktig for mennesker i alle kulturer. I en stadig mer mangfoldig verden er det blitt enda vanskeligere å finne enkle svar. Dette gjelder ikke minst for minoritetsungdom som på den ene siden ønsker å uttrykke sin kulturelle særegenhet, samtidig som de forventes å assimilere seg i storsamfunnet.

Les mer

Digital Empowerment-frokost 8. mars

The following is an excerpt.

MiRA-Senteret inviterer til digital Empowerment-frokost 8.mars i anledning den internasjonale kvinnedagen kl. 10-11.
Programmet vil blant annet bestå av boklansering av Velferdsstatens skyggeside: rettighetstap for minoriteter.

Les mer

La meg snakke!

The following is an excerpt.

ksualitet har gjennom historien vært usynlig og et ikke-tema. Kvinner har blitt betraktet som dydige hustruer, som mødre eller som jomfruelige døtre, dedikert til huslige sysler. Deres rolle har vært nært knyttet til familiens stabilitet og reproduksjon.

Les mer

Kampanje lansering!

The following is an excerpt.

3.februar lanserte vi kampanjen «Min Kropp – Mine Grenser». Med over 130 deltakere var det godt å vite at dere står sammen med oss i kampen mot vold og seksuell trakassering. Sammen kan vi bidra til å synligjøre hvordan en styrket seksuell helse har posisjon som et forebyggende tiltak mot vold og seksuell trakassering.

Les mer

MiRA 30 år siden!

The following is an excerpt.

Følg med på vår nye spalte i MiRA-Senterets nyhetsbrev: MiRA – 30 år siden!  Hver måned legger vi ut et avsnitt fra tidligere publiserte artikler

Les mer

Tilfeldige politikontroller av unge med minoritetsbakgrunn setter varige spor – Oslo skal teste ut ny kvitteringsordning!

The following is an excerpt.

Unge med minoritetsbakgrunn blir oftere stoppet av politiet enn etnisk norske, dette ble fastslått i en nordisk undersøkelse fra 2019. På nyåret skal det nå settes i gang et prøveprosjekt som skal få slutt på forskjellsbehandlingen i Oslo. Det var SV som i fjor fikk gjennomslag i budsjettforhandlingen med regjeringen om at det skal innføres et pilotprosjekt for kvitteringsordning i Oslo. Enkelte mener ordningen ikke er nok til å få til reel endring, men et skritt i riktig retning. Politiet har derimot underveis ved utviklingen av prøveprosjektet utrykt bekymring rundt en slik ordning, og mener blant annet at det kan føre til at det er med på å svekke politiets arbeid og at det heller burde utbredes bedre dialog. MiRA-Senteret mener at det er på høy tid med en endring.

Les mer

#empowerment av minoritetsjenter på MiRA-Senteret

The following is an excerpt.

MiRA-Senterets mål har i alle år vært å jobbe med empowerment av jenter og kvinner med minoritetsbakgrunn. Empowerment kan beskrives som en prosess som setter folk i stand til økt kontroll over faktorer som påvirker deres helse, liv og rettigheter. Og det handler om å synliggjøre og realisere ens egne ressurser og potensialer.

Les mer

Lansering av kampanjen: «Min kropp – mine grenser»

The following is an excerpt.

Et viktig steg i forebyggingen av seksuell vold er å styrke kvinners seksuelle helse. Våren 2022 lanserer vi derfor den aktivt forebyggende kampanjen «Min kropp – Mine grenser». Vi deler av vår innsikt fra over 30 års arbeid på feltet og håper å vise hvor interseksjonalitetens sko trykker i relasjon til seksualitet.

Les mer