HOLD AV DATOEN!

The following is an excerpt.

Torsdag 18.november arrangerer MiRA-Senteret nasjonalkonferanse om likestillingsutfordringer i en hverdag som blir stadig mer digitalisert!

Les mer

Elena tjener ikke nok til å få bo sammen med sin 7 år gamle sønn

The following is an excerpt.

Mange har blitt rystet av enkelthistoriene som med jevne mellomrom slås opp i media – historier om foreldre og barn som splittes, eller må forlate Norge, på tross av svært mange år i landet. I en del av historiene om utvisning og familiesplittelse etter mange år i Norge, er bakgrunnen for utvisningen at de som utvises har gitt uriktige eller villedende opplysninger om egen identitet. Myndighetene har slått fast at dette er noe som skal slås hardt ned på, og som skal veie tungt som innvandringsregulerende hensyn mot at en tillatelse skal gis. Men det er ikke bare i slike tilfeller med feil eller uklar identitet at familier splittes og barn fratas mulighet til å bo med egne foreldre. Manglende inntekt kan også være avgjørende for om foreldre og barn for muligheten til å fortsette å bo sammen i Norge.

Les mer

Forslag til endringer i klageordningen i UNE holder ikke mål!

The following is an excerpt.

Regjeringen har helt siden 2014 lovet å komme med endringer til klageordningen i UNE. Når forslagene nå endelig har kommet er MiRA-Senteret svært skuffet over hvor begrenset de er. I vår høringsuttalelse formidler vi at forslaget som nå er lagt frem faktisk unngår og ta tak i de gjennomgående problemstillingene som UNE har fått hard kritikk for. Hvorfor lytter ikke Regjeringen til de mange aktørene som for lengst har sagt ifra og til utredninger og rapporter som påpeker sviktende rettssikkerhet? MiRA-Senteret mistenker nok en gang at det er innvandringsreguleringen som styrer.

Les mer

Økt smittetrykk blant den yngre befolkningen skaper bekymringer

The following is an excerpt.

Årets sommerferie har nok engang vært annerledes preget av COVID-19 pandemien. Stadig flere vaksineres og vi er på vei mot å ta tilbake hverdagen vår. Den har den siste tiden blitt skrevet i media om bekymringen rundt økt smittetrykk blant den yngre befolkningen og helsemyndighetenes ønske om at flere unge benytter seg av vaksinetilbudet.

Les mer

MiRA 30 år siden!

The following is an excerpt.

Følg med på vår nye spalte i MiRA-Senterets nyhetsbrev: MiRA – 30 år siden!  Hver måned legger vi ut et avsnitt fra tidligere publiserte artikler.

Les mer

Dialogmøter med politiske partier

The following is an excerpt.

MiRA-Senteret har i en årrekke arbeidet med å fremme minoritetskvinners rettigheter og likestilling i Norge. Gjennom valgkampanjen vår «Din stemme teller – bruk den nå!» arbeider vi med å synliggjøre for politikerne hvilke saker som er spesielt viktige for minoritetskvinner og utfordringene minoritetskvinner opplever fra et grasrots perspektiv. I den anledning har vi invitert alle politiske partier til digitale dialogmøter nå i juni og august. Dialogmøtene er en viktig arena for drøfting og et viktig bidrag i arbeidet med å mobilisere og engasjere jenter og kvinner med minoritetsbakgrunn i politiske prosesser slik at flest mulig stemmer ved høstens Stortingsvalg.

Les mer

MiRA-Senterets høringsuttalelse – rettshåndhevende myndigheters og Europols tilgang

The following is an excerpt.

I MiRA-Senterets høringsuttalelse anerkjenner vi departementets og Norges behov for å effektivt kunne innhente opplysninger om personer som kan utgjøre en trussel mot Norge og norske interesser. Samtidig inneholder utlendingsmyndighetenes datasystem informasjon om en stor gruppe mennesker, og det er kun et fåtall av disse som det vil være grunnlag for å hevde utgjør en trussel mot Norge og norske interesser. Vi er derfor spesielt bekymret for hvordan praksisen for enkeltvurderingene knyttet til «nødvendigheten» av innhenting av asylsøkeres personinformasjon blir gjort.

Les mer