HOLD AV DATOEN!

The following is an excerpt.

Tirsdag 22. oktober arrangerer MiRA-Senteret nasjonal rundebordskonferanse om unge jenters rettigheter i Norge

Les mer

La meg snakke: Ikke overraskende!

The following is an excerpt.

Tirsdag 21. juni ble Fafo-rapporten: Holdninger til diskriminering, likestilling og hatprat i Norge lagt fram. Rapporten var skrevet på oppdrag fra Bufetat, og kunne blant annet dokumentere at hver fjerde nordmann mener at noen raser er mindre intelligente enn andre. Direktør i Bufetat Mari Trommald og en del politikere uttalte i media at de ble overrasket over funnene i rapporten. Det ble ikke vi.

Les mer

Lunsjseminar – Avverging eller tystersamfunn?

The following is an excerpt.

Til tross for at stadig færre rapporterer om frykt for kjønnslemlestelse ser regjeringen et behov for å skjerpe lovgivningen knyttet til plikten til å avverge kjønnslemlestelse. Med bakgrunn i Justis- og beredskapsdepartementets høringsforslag om endringer i straffeloven og deriblant forslaget om endringer i reglene om avvergingsplikten inviterer MiRA-Senteret til lunsjsseminar på Litteraturhuset, tirsdag 25.juni.

Les mer

Dialogmøte: «Kommunikasjon mellom majoritet og minoritet»

The following is an excerpt.

God kommunikasjon mellom offentlige instanser og minoriteter er viktig for å sikre likeverdige tjenestetilbud for alle. Mange minoritetskvinner opplever det imidlertid som utfordrende å oppsøke offentlige instanser og vi får også en rekke henvendelser fra hjelpeapparatet, som ønsker å rådføre seg med oss om problemstillinger som er relevante for minoritetskvinner. MiRA-Senteret arrangerer derfor denne våren flere dialogmøter der ansatte i det offentlige hjelpeapparatet og minoritetskvinner kan komme sammen å dele erfaringer og viktige tiltak.

Les mer

Empowerment-frokost med H.M. Dronning Sonja på kvinnedagen

The following is an excerpt.

Sammen med kvinner over hele verden feirer MiRA-Senteret kvinnedagen, 8.mars de sterke kvinnene som har protestert mot kvinneundertrykking og patriarkalske strukturer før oss, og vi minner hverandre på at vi må fortsette å kjempe denne viktige kampen sammen. Årets kvinnedag var likevel helt spesiell for MiRA-Senteret.

Les mer

La meg snakke!

The following is an excerpt.

I forrige uke lanserte MiRA-Senteret sin første jubileumsbok, med tittelen #MinHverdagskamp. Dette er den første i en rekke planlagte publikasjoner i anledning senterets 30-års feiring. Boka representerer minoritetskvinners egne stemmer, hvor de formidler sine historier ut fra egne perspektiver. Slik ønsker MiRA-Senteret å belyse de sakene minoritetskvinnebevegelsen har kjempet for gjennom flere tiår.

Les mer

Empowerment-frokost med minoritetskvinner

The following is an excerpt.

8. mars, den internasjonale kvinnedagen, er av stor betydning for kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn i Norge. Mange opplever at både strukturelle barrierer og patriarkalske tradisjoner hindrer deres frihet. Kampen mot alle former for kvinneundertrykking har alltid vært sentralt for MiRA-Senteret, som fyller 30 år i år.

Vi skal starte dagen med Empowerment-frokost for å sette fokus på utfordringer og for å styrke minoritetskvinnekamp.

Les mer

Seminar med boklansering #Minhverdagskamp

The following is an excerpt.

Gjennom 30 år har MiRA-Senteret vært en pådriver for et viktig synliggjøringsarbeid knyttet til ulike problemstillinger som har stor betydning for minoritetskvinners liv i det norske samfunnet.

I forkant av kvinnedagen i år inviterer vi derfor til et seminar der likestillingskampen, kjempet av minoritetskvinner selv settes i fokus. Vi ønsker alle interesserte velkommen til et spennende seminar med boklansering, den 5. mars kl. 11-13 på Litteraturhuset.

Les mer

Bli med oss i 8.mars-toget!

The following is an excerpt.

MiRA-Senteret vil i år sette fokus på inntektskravet for permanent opphold i vår hovedparole i toget på kvinnedagen, 8.mars. Bli med oss du også!

Les mer