Empowered og integrert med MiRA-Senteret

Året 2013 er ved veis ende og vi går inn i et nytt og spennende år. En foreløpig oversikt over deltagelse på MiRA-Senterets aktiviteter og prosjekter viser at vi har hatt over tusen kvinner og barn innom Senteret. Dette har vært et spennende år når det gjelder aktiviteter og besøkendepå MiRA-Senteret. 

MiRA-Senteret har bidratt med innspill på både faglig høyt nivå, Fakhra nyhetsbrev bildenasjonalt, internasjonalt og på grasrotnivå for å øke minoritetskvinners deltakelse i det norske samfunn. Vi har også jobbet med FNs kvinnekomité gjennom norsk deltakelse for å sette søkelys på menns vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. I tillegg har vi bidratt i debatten for åstyrke kvinners rettigheter og rettsikkerhet.

Ved stortingsvalget i september 2013 var MiRA-Senteret en pådriver for mobilisering av minoritetskvinners deltakelse i demokratiske prosesser og vi bidro til at flere minoritetskvinner brukte sin stemmerett. MiRA arrangerte valgdueller og dialogmøter med politikere hvor minoritetskvinnene selv var sentrale aktører for å stille viktige spørsmål om temaer som berører dem.

I 2013 utfordret MiRA-Senteret igjen norsk likestillingspolitikk ved å sette den i sammenheng med familieliv og arbeidsliv i et minoritetsperspektiv. Flere hundre kvinner fikk veiledning og krisehjelp, kunnskap om barnevern og barns rettigheter, og veiledning for å søke jobb. Opplevelse av norsk natur var også en av de flere populære aktiviteter. MiRA-Senteret feiret også hundre år med stemmerett for kvinner.

Selv om minoritetskvinner var fraværende fra de offentlige markeringer av stemmerettsjubileum, arrangerte MiRA-Senteret både jubileumskonsert og tur til Eidsvoll for å markere norske kvinners politisk styrke og mot. Vi mener at norske kvinners historie også er minoritetskvinners historie. MiRA-Senteret jobber på flere nivåer for å bekjempe marginalisering av minoritetskvinner.

Vi går inn i det nye året med stor entusiasme og vi er klare for å gripe fatt i nye utfrodringer som møter oss i 2014. Vi håper at den nye regjeringen ser verdien av minoritetskvinners egeninnsats i integreringsarbeidet slik at vi kan fortsette vårt viktige arbeid videre, og at MiRA-Senteret styrkes i fremtiden.

Riktig god jul og et godt nyttår til alle våre samarbeidspartnere, vårt nettverk, alle våre venner og de som utfordrer og inspirerer oss på det politiske plan. Vi møtes igjen i 2014!