Image

Bruddet. Hellige krigere og en ny verdensorden
Kari Vogt og Anders Heger, Cappelen 2002

– Bruddet

Kari Vogt er religionshistoriker ved Universitetet i Oslo og en av Norges fremste eksperter på islam. Hun har et omfattende kontaktnettverk i den muslimske verden.

Vogt har gitt ut en rekke bøker, deriblant Islams hus, Kommet for å bli og Islam på norsk. Bruddet er et samarbeid mellom Vogt og forlegger og forfatter Anders Heger, og en viktig bok i den nye situasjonen som har oppstått etter 11. september.

I sitt forord sier Anders Heger at: «Det vil alltid være like enkelt å finne brokker som passer inn i ens selvskapte bilde, som det vil være krevende å forsøke å forstå sammenhenger. Etter et dramatisk brudd blir behovet for å se bildet heller enn delene, både vanskeligere og viktigere. Det verden opplevde etter den 11. september, var et slikt brudd».

Vogt og Heger konkluderer boka med at situasjonen etter den historiske hendelsen 11. september kaller på nye bestrebelser: nådeløs konfrontasjon eller nye forsøk på forståelse.
Boka er viktig fordi den forklarer begrepene rundt bl.a. jihad og videre beskriver islamske bevegelser i asiatiske land, særlig i Afghanistan og Pakistan. Disse bevegelsene blir drøftet i forhold til religiøse tekster og beskriver hvordan islam blir brukt for å mobilisere folkemasser til krig.

Kari Vogts dypere kunnskap om religiøse tekster kommer klart fram. Ved hjelp av tekstene forsøker boka å finne forklaringer på det som skjer i dag i forhold til hellig krig og den politiske islam. Forfatterne gir god bakgrunnsinformasjon for å forstå hva som ledet fram til terroraksjonen i september i fjor og gir en historisk forklaring på islams mange tolkninger.

Etter 11. september har det kommet mye ny litteratur om Afghanistan, jihad og islam generelt. Blant disse er Bruddet et særdeles viktig bidrag. Kari Vogt og Anders Heger

Anmeldt av Fakhra Salimi, MiRA-Magasinet 1/2002