Image

Hva er galt med islam?
Irshad Manji, Cappelen 2005

Irshad Manji provoserer og oppfordrer til å ta opp kvinnespørsmål og kvinners rettigheter i boken «Hva er galt med islam?». Anbefales!

Irshad Manji er en muslimsk lesbisk kvinne som ikke er redd for å si det hun mener om alt og alle. Hun og familien flyktet fra Uganda til Canada i 1972, da hun var fire år gammel. Allerede i ung alder begynte hun å stille spørsmål ved islam og Koranen. Når hun ikke fikk de svarene hun søkte etter hos sine lærere, bestemte hun seg for å finne svar på egen hånd.

I boken «Hva er galt med Islam? En oppfordring til ærlighet og forandring», tar hun utgangspunkt i barndommen sin og de tingene hun stilte spørsmål ved, men aldri fikk svar på. Hun provoserer, men samtidig følger hun et mønster som gir deg svar på de spørsmål som oppstår underveis.
Denne boken kan se ut til å være en sterk kritikk av islam og det islam står for. Men etter hvert som man går lengre inn i boken, vil man merke at målet hennes ikke er å fortelle deg at islam er den gale religion. Hun oppfordrer muslimer til å tenke selv og tørre å sette spørsmålstegn ved ting som omhandler religionen.

Hun går inn i blant annet Palestina-Israel-konflikten og forteller om en reise hun foretok til disse landene. Hun beskriver konflikten i et historisk perspektiv og analyserer situasjonen ut ifra eget ståsted.

Videre i boken skriver forfatteren om martyrdøden som skal føre en til 70 jomfruer i paradiset. Hun problematiserer martyrdøden og hvordan den tar utallige uskyldige menneskers liv. Manji stiller videre spørsmålet om hvordan en kan rettferdiggjøre en slik brutal handling og i tillegg, friste med belønning i paradiset. 70 jomfruer i paradis virker kanskje fristende for enkelte menn, men hva med kvinnelige selvmordsbombere? Hvordan vil de bli belønnet?

Forfatteren tar så opp et svært interessant spørsmål: om martyrdøden virkelig er beskrevet i Koranen, eller om det er menneskelig tolkning, et «menneskelig svik som har sneket seg inn».

Hun tar også for seg sharialoven med utgangspunkt i en nigeriansk kvinne som ble straffet med 180 piskeslag for å ha blitt voldtatt. Begrunnelsen var at voldtekt er en førekteskapelig seksuell handling, noe som er strengt forbudt i islam. Denne straffen fikk kvinnen til tross for at hun hadde syv vitner som kunne fortelle at hun ble tvunget. Manji spør hvordan folk kan akseptere at slikt skjer. Er dette islam, eller en feiltolkning av den? spør hun leserne.

Jeg anbefaler på det sterkeste at kvinner i alle aldere leser denne boken, først og fremst fordi Irshad Manji tar for seg kvinnespørsmål og kvinners rettigheter innenfor islam. Hun gir deg også innblikk i en annen side av Palestina-Israel-konflikten. Når jeg først startet å lese boken greide jeg ikke å legge den fra meg. Hun skriver provoserende, men på en helt annen måte enn andre forfattere som tar for seg islam.

Anmeldt av Rukaia Khairy, MiRA-Magasinet 1/2006