The MiRA Magazine 1/05

The following is an excerpt.

Image«Samsaya: Musikk er empowerment»
Dette året står vi overfor store endringer både i utlendingsloven og i forbindelse med det norske pensjonssystemet. I MiRA-Magasinet 1/05 presenteres flere artikler omkring disse temaene, og du kan lese om konsekvensene omleggingene har for innvandrer- og flyktningkvinners situasjon. I tillegg har magasinet intervjuet artisten Samsaya, som forteller om hvilken betydning musikken har for henne og hvordan det er å vokse opp som norsk-indisk jente i Oslo. Vi har også snakket med likestillingsombudet om FNs siste kvinnekonferanse og sammenslåingen av ombudene på likestillings- og diskrimineringsfeltet.

Read more