The MiRA Magazine 2/00

The following is an excerpt.

Image«Unge jenter med minoritetsbakgrunn»
Denne utgaven omhandler unge jenter med minoritetsbakgrunns situasjon, og tar opp spørsmål som; Kan omskjæring hindres med lovforbud? Hvordan kan vi motarbeide utbredelse av rasismen? Hva ønsker jentene selv i forhold til ekteskap, utdanning og yrke? Magasinet inneholder også artikler om ungdomsarbeid på europeisk nivå, om minoritetskvinners kunstneriske uttrykk og om rettssikkerhet for minoritetskvinner i Norge.

Read more

The MiRA Magazine 1/00

The following is an excerpt.

Image«Minoritetskvinner er en ressurs i arbeidslivet»
Her kan du lese om sterke innvandrer- og flyktningkvinner som kjemper både for sine egne rettigheter og i solidaritet med andre kvinner. MiRA-Magasinet 1/00 forteller om kvinner som ikke gir opp, men som har tatt saken i egne hender og skapt sine egne arbeidsplasser. Bladet presenterer også kvinner som til tross for diskriminering på arbeidsmarkedet har klart å komme dit de vil og sette fokus på sine hjertesaker. Unge minoritetsjenters utdanningsmuligheter og – valg står også sentralt i denne utgaven av MiRA-Magasinet.

Read more

Fact sheet on black, immigrant and refugee women in Norway

The following is an excerpt.

The information in this fact sheet is based on official, Norwegian statistics, most of which is published by Statistics Norway (SSB), an independent institution under the Ministry of Finance.

In this document, we have used the official terminologies from SSB, such as first and second generation immigrants. The available, official data on the living conditions for black, immigrant and refugee women in Norway is extremely insufficient. The available information does, however, show that minority women are disadvantaged in most areas of society. The current situation, as presented by the numbers and the available, official data, and of course as experienced by minority women is far less than satisfying. Daily, black, immigrant and refugee women experience racism, discrimination and xenophobia in the Norwegian society.

Read more

The MiRA Magazine 2/99

The following is an excerpt.

Image«Den nye feminismen, og bør inngangen til år 2000 markere et solidaritetens millenium?»
Hva kan vi lære av hverandre, og hvordan kan vi samarbeide om å nå mål? Hvis vi spør hvilke spørsmål som er viktige for kvinner andre steder i verden og hva de kjemper for – kan dette hjelpe oss i vår kamp for likestilling av minoritetskvinner? Skaper vi “enker av utlendingsloven” i Norge? Er man opptatt av å beskytte rettighetene til kvinner og unge jenter som er utsatt for vold, eller er tvangsekteskap en god mulighet til å stenge grensene for “de barbariske innvandrerne”?

Read more

YS´s Equality Award for 1999

The following is an excerpt.

The MiRA Centres director Fakhra Salimi was today presented with the Professional Organizations Central Associations Equality Award for 1999. The award presentation is based on Salimis “active and fearless efforts” for women with refugee and immigrant backgrounds. The award will “stimulate increased efforts in the work to promoted equality between men and women and to give recognition to those who are involved in this type of work”.

Read more

The MiRA Magazine 1/99

The following is an excerpt.

Image«Kvinneundertrykkelse kan ikke legitimeres med religion»
Religion – ulike sider som virker diskriminerende og undertrykkende på kvinner. Bigami – vil staten følge opp sitt ansvar for å håndheve loven som forbyr bigami i Norge? Utdanning – hva kan manglende morsmålsundervisning føre til? Menneskerettigheter – hva skjer med innvandrer- og flyktningkvinner i Norge når ektefellen vil skilles?

Read more

The MiRA Magazine 2/98

The following is an excerpt.

Image«MiRA-Senteret feirer 10-års jubileum»
MiRA-Senteret kunne i 1998 markere ti år med kamp for synliggjøring og likestilling av minoritetskvinner og -jenter i Norge. I MiRA-Magasinet 2/98 deler noen av våre trofaste støttespillere sine erfaringer, historier og følelser med oss. Vi ser tilbake på årene som har gått, og vi ser framover på det videre arbeidet for minoritetskvinners rettigheter. I denne utgaven feires søstersolidariteten som gir oss styrke. MiRA-Senteret var også så heldig å få den svarte feministen og forfatteren bell hooks til Oslo i anledning jubileumsseminaret, og vi har i dette nummeret snakket med henne om kampen for synliggjøring av svarte kvinner.

Read more

About MiRA today and tomorrow (2/98)

The following is an excerpt.

Interview with Fakhra Salimi, director and one of the founders of The MiRA Centre, by Aina Mumbi Sauvik of The MiRA Magazine 2/98. 

Fakhra Salimi

Fakhra Salimi

MiRA tylles i taft og hylles som seg hør og bør en som fyller ti. I den anledning skal vi snakke litt om senteret, og går tilbake i tid, slik vi gjerne gjør når vi skal feire noe, til 60- og 70-tallet. Selv var jeg ikke engang påtenkt på den tiden, men Norge var i frodig vekst, i hvis kjølvann det oppsto et behov for arbeidskraft som delvis ble dekket ved import fra utlandet, hovedsaklig fra land i den tredje verden. (Man produserte også flere barn, som et langstidstiltak. Derav meg.) I tillegg til det økonomiske aspektet, fikk influksen av arbeidere fra utlandet konsekvenser for den sosiale og kulturelle utviklingen i det lille landet Norge.

 

Read more

The MiRA Magazine 1/98

The following is an excerpt.

Image«Unge jenters situasjon»
Hva mener jentene selv om ekteskap? Er det greit med arrangerte ekteskap? Er de redde for å bli tvunget til å gifte seg med en de ikke elsker? MiRA-Magasinet har møtt noen unge jenter med minoritetsbakgrunn som forteller om sine erfaringer, ønsker og håp for fremtiden. Endelig får jentene selv mulighet til å drøfte sin egen situasjon!

Read more

The MiRA Magazine 2/97

The following is an excerpt.

Image«Minoritetskvinner i kulturlivet»
Om bl.a. en kvinnelig frikunstner, minoritetskvinner og verdiskapning, støtte til innvandrerkvinner og intervju med Nita Kapoor.

Read more