Statutes

The following is an excerpt.

The MiRA Resource Centre for Black, Immigrant and Refugee women is a non-governmental organization for minority women in Norway. The MiRA Centre is politically independent and is not associated with any religious

Read more

Etiske retningslinjer

The following is an excerpt.

Likestilling og likeverd, MiRA-Senterets etiske retningslinjerMiRA-Senteret er en ikke-statlig organisasjon som er religiøst og partipolitisk uavhengig. Prinsippene om likeverd, likestilling og solidaritet ligger

Read more

The MiRA Magazine 1-2/08

The following is an excerpt.

Image«Fra kvinner til kvinner: Jordskjelvet i Pakistan»
I dette dobbeltnummeret kan du lese om temaet Vold mot kvinner på over 20 sider, samt om jordskjelvet i Pakistan, kvinner i Mellom-Amerika og MiRA-Senterets landsdekkende kampanje Tvang er ikke min kultur!

Read more