Say no to 5 years rule!

The following is an excerpt.

As the pandemic continues to devastate the world economy and cause greater loss of lives, it’s time to come together for a humane political outlook to overcome the destruction. Unfortunately, the Norwegian Parliament passed the legislation in autumn 2020 to tighten the requirements for obtaining a permanent residence permit for refugees.

Read more

About MiRA today and tomorrow (2/98)

The following is an excerpt.

Interview with Fakhra Salimi, director and one of the founders of The MiRA Centre, by Aina Mumbi Sauvik of The MiRA Magazine 2/98. 

Fakhra Salimi

Fakhra Salimi

MiRA tylles i taft og hylles som seg hør og bør en som fyller ti. I den anledning skal vi snakke litt om senteret, og går tilbake i tid, slik vi gjerne gjør når vi skal feire noe, til 60- og 70-tallet. Selv var jeg ikke engang påtenkt på den tiden, men Norge var i frodig vekst, i hvis kjølvann det oppsto et behov for arbeidskraft som delvis ble dekket ved import fra utlandet, hovedsaklig fra land i den tredje verden. (Man produserte også flere barn, som et langstidstiltak. Derav meg.) I tillegg til det økonomiske aspektet, fikk influksen av arbeidere fra utlandet konsekvenser for den sosiale og kulturelle utviklingen i det lille landet Norge.

 

Read more