The MiRA Magazine is a forum for minority women and has been published twice annually since 1994. It addresses themes that concern the minority woman’s situation today. Below is a short introduction and a summary of themes from earlier editions of the magazine:

The MiRA Magazine 1-2/09

The following is an excerpt.

Image«MiRA-Senteret 20 år og MiRA-Magasinet 15 år»
I dette dobbeltnummeret på 92 sider kan du bl.a. lese om MiRA-Senterets feiring av kvinnekampen gjennom 20 år i Norge, MiRA-Magasinets 15-årsjubuleum og Fakhra Salimis tildeling av X-plosiv hederspris. Dette er også MiRA-Magasinets siste utgave.

Read more

The MiRA Magazine 1-2/08

The following is an excerpt.

Image«Fra kvinner til kvinner: Jordskjelvet i Pakistan»
I dette dobbeltnummeret kan du lese om temaet Vold mot kvinner på over 20 sider, samt om jordskjelvet i Pakistan, kvinner i Mellom-Amerika og MiRA-Senterets landsdekkende kampanje Tvang er ikke min kultur!

Read more

The MiRA Magazine 2/07

The following is an excerpt.

Image«Livets ansikt bak det dødelige viruset»
I denne utgaven kan lese artikler både fra vårt valgmøte i forkant av kommunevalget, og den nasjonale konferansen om psykisk helse Minoritetsbakgrunn – ressurs eller byrde? I tillegg kan du lese om HIV/AIDS-problematikken og kritiske perspektiver på norsk mangfoldspolitikk.

Read more

The MiRA Magazine 1/07

The following is an excerpt.

Image«VELKOMMEN NYE LANDSMENN – Til Den norske drømmen»
I denne utgaven av MiRA-Magasinet kan du lese om hvordan nye norske statsborgere ønskes velkommen til landet, og om minoritetskvinners utfordringer i arbeidslivet. Du kan også lese om Hadia Tajik, Nawal El Saadawi og Urmila Goel.

Read more

The MiRA Magazine 2/06

The following is an excerpt.

Image«Jessica Kiil: – Jeg vil få lov til å være meg»
Denne utgaven av MiRA-Magasinet fokuseres det på vold mot kvinner, og psykologisk vold spesielt – blant annet inspirert av MiRA-Senterets konferanse om dette temaet. Bladet tar også opp mange andre viktige saker, som mobbing på arbeidsplassen, og det nye lovforslaget om 21 års aldersgrense ved familiegjenforening som kommer til å begrense menneskerettighetene til minoriteter i Norge.

Read more

The MiRA Magazine 2/05

The following is an excerpt.

Image«Verdens kvinner mot vold og terror»
I denne utgaven av MiRA-Magasinet kan du lese artikler, intervjuer og innlegg fra veldig mange ulike land og kontinenter – blant annet Brasil, Storbritannia, Sverige, USA, Irak. MiRA-Magasinet har dessuten intervjuet flere interessante kvinner: politikeren Afshan Rafiq, britiske Humera Khan og den argentinske filmregissøren Maria Victoria Menis. I tillegg har denne utgaven et bredt kulturelt innhold, og du kan lese anmeldelser av aktuelle bøker og filmer som på forskjellige måter handler om kvinners situasjon og det kulturelle mangfoldet.

Read more

The MiRA Magazine 1/05

The following is an excerpt.

Image«Samsaya: Musikk er empowerment»
Dette året står vi overfor store endringer både i utlendingsloven og i forbindelse med det norske pensjonssystemet. I MiRA-Magasinet 1/05 presenteres flere artikler omkring disse temaene, og du kan lese om konsekvensene omleggingene har for innvandrer- og flyktningkvinners situasjon. I tillegg har magasinet intervjuet artisten Samsaya, som forteller om hvilken betydning musikken har for henne og hvordan det er å vokse opp som norsk-indisk jente i Oslo. Vi har også snakket med likestillingsombudet om FNs siste kvinnekonferanse og sammenslåingen av ombudene på likestillings- og diskrimineringsfeltet.

Read more

The MiRA Magazine 1-2/04

The following is an excerpt.

Image«Minoritetskvinnebevegelsen i Norge gjennom årene: FEMINISME OG RASISME»
I 2004 feirer MiRA-Magasinet 10 års jubileum og markerer dette med et dobbeltnummer som kommer ut 1. desember. Temaene for årets utgave er rasisme og feminisme. Jubileet og utgivelsen blir også markert med en jubileumskonsert på Cosmopolite 4. desember.

Read more

The MiRA Magazine 2/03

The following is an excerpt.

Image«Amalie Laksov Minnefondspris 2003 til MiRA-Senteret»
Denne utgaven av MiRA-Magasinet setter søkelyset på de utfordringer feminister møter i dag. Du kan også lese om lese om kommunevalget 2003 og hvordan politikerne forsøkte å sanke stemmer hos minoriteter, samtidig som de stadig viste en mer innvandrerkritisk politikk. Vi møter også psykologistudenten Shanti Irene Gylseth under vår faste serie «Jenter med minoritetsbakgrunn velger utradisjonelt». Unge jenter har tatt fatt i pennen og hørt på vår oppfordring «Skriv, la din stemme bli hørt». De har skrevet om ære og skam, rasisme og diskriminering og fremstilling av unge jenter i media.

Read more

The MiRA Magazine 1/03

The following is an excerpt.

Image«Krigen sett med kvinners øyne»
USAs invasjon av Irak har preget folk verden over, men kanskje aller mest dem som allerede har opplevd krig! I MiRA-Magasinet 1/03 møter du de tre kvinnene Mariam, Emira og Maka som alle har måttet flykte fra et land i krig. De forteller hvordan de opplevde krigen i eget hjemland, og hvordan det var å se medienes krigsbilder fra Irak da krigen raste som verst. Unge jenter kommer til orde for å uttrykke sitt syn på krigen, mens Everlyn Nicodemus i sin artikkel De usynlige sårene skriver om smerte fra psykiske traumer og hvordan kunsten kan bidra til å bearbeide disse. Psykolog Sunil Loona har god kjennskap til barns reaksjoner på krig, og i dette nummeret kan du lese hva han mener har avgjørende betydning for at barna skal få det bra etter en krig.

Read more