Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Pb 8019 Dep
0030 Oslo

Deres referanse: 200704381-/JOV

Høringsuttalelse fra MiRA-Senteret om forslag om innføring av aktivitets- og rapporteringsplikt i diskrimineringsloven og i en ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov mv.

MiRA-Senteret takker for anledningen til å kommentere arbeids- og inkluderingsdepartementet forslag om innføring av aktivitets- og rapporteringsplikt i diskrimineringsloven og i en ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov.

MiRA-Senteret støtter lovforslaget, men hadde imidlertid ønsket at lovteksten også burde gjelde for bedrifter med under 50 ansatte. Vi ønsker derfor at det kommer ytterligere retningslinjer som kan bidra til at: ”alle arbeidsgivere i offentlig og privat sektor arbeider aktivt for å fremme lovens formål innen sin virksomhet.”

Med vennlig hilsen
MiRA-Senteret

Fakhra Salimi
Leder