Høringsuttalelse oversendt Kommunal- og regionaldepartementet, februar 2005

Høringsuttalelse fra MiRA- ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner om endring i utlendingsforskriften som gjelder arbeidstillatelse for idrettsutøvere og trenere

MiRA-senteret takker for anledningen til å kommentere endringene i forskriften § 2a annet ledd, §3 annet ledd, §4a første ledd, §10 annet ledd og § 41 annet ledd.
MiRA-senteret støtter Departementets forslag om å myke opp regelverket når det gjelder arbeidstillatelse for idrettsutøvere og trenere fra utenfor EØS- og EFTA-området.