Høringsuttalelse oversendt Kommunal- og regionaldepartementet april 2005

Høringsuttalelse fra MiRA ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner om forslag til endring i utlendingsforskriften § 4 om arbeidsferie, tilføyelse av avtale mellom Norge og Canada og Norge og New Zealand

MiRA-Senteret takker for anledningen til å kommentere endringer i ovennevnte forskrift. Vi støtter endringene som er foreslått, som går ut på at det skal inngås avtaler om arbeidsferie med Canada og New Zealand. Tilsvarende avtale finnes allerede med Australia. MiRA-Senteret hadde imidlertid ønsket at lignende avtaler også gjøres med flere land enn de ovennevnte.