Styrk minoritetskvinners egen innsats

MiRA-Senterets veiledere knyttet til prosjektet «mødre som veiledere» gjør om dagen et omfattende og viktig arbeid med å videreformidle informasjon om koronaviruset til andre kvinner i sitt nærmiljø, samt blant familie, venner og bekjente.

Read more

MiRA senterets informasjonstelefon er åpen for alle kvinner med minoritetsbakgrunn.

Publisert av MiRA-Senteret Onsdag 25. mars 2020
Motta nyhetsbrev

Contact us
Fill the form to send us a message