Tirsdag, 25. juni inviterte vi til lunsjseminar på Litteraturhuset. På tapetet stod en diskusjon om regjeringens lovendringsforslag knyttet til avvergingsplikten og saker om kjønnslemlestelse. Stort oppmøte og gode diskusjoner gjorde seminaret til et godt faglig påfyll for alle som var til stede.

Read more