Say no to 5 years rule!

As the pandemic continues to devastate the world economy and cause greater loss of lives, it’s time to come together for a humane political outlook to overcome the destruction. Unfortunately, the Norwegian Parliament passed the legislation in autumn 2020 to tighten the requirements for obtaining a permanent residence permit for refugees.

Read more

#MyEveryday-Struggle
Read more
Hør på MiRA-Senterets podkast i anledningen årets 16-dagers kampanje mot vold mot kvinner. Her samtaler MiRA-Senterets leder, Fakhra Salimi, sosionom og prosjektleder, Khansa Ali og sosialantropolog og administrasjonsansvarlig, Anne Berit Sødal om årets tema femisid. Med utgangspunkt i flyktningkvinners situasjon retter vi søkelys mot drap på kvinner, rettigheter og utsatthet for vold i nære relasjoner.

#stoppfemisid #sineitilvoldmotkvin

Motta nyhetsbrev

Contact us
Fill the form to send us a message