Preface

2021 was the year of digital technology. When the UN Millennium Development Goals for Sustainable Development (MDG 2000 – 2015) put poverty and inequality among the world population on the agenda, marginalised groups remained at the bottom of the development scale. With increasing digitalisation, the gap between the poor and the rich has widened, and the lack of access to digital technologies for many has exacerbated existing social and economic disparities.

Read more

Likestillingen står sterkt i Norge, og målet for likestillingspolitikken er at den skal gjelde på alle områder i samfunnet. Gjelder dette også innen innvandringspolitikken? Kan den strenge utlendingslovgivningen svekke minoritetskvinners muligheter til å oppnå likestilling?

I en podkastserie på 4 episoder setter MiRA-Senteret søkelys på innvandringspolitikk og truede rettigheter. Serien er basert på MiRA-Senterets publikasjon- Velferdsstatens skyggeside: rettighetstap for minoriteter.

I denne episoden drøfter leder, Fakhra Salimi, sammen med faglig rådgiver og medforfatter av boken, Asla Maria Bø Fuglestad og politiker og samfunnsdebattant, Sofia Rana tematikken.

Recieve newsletter

Contact us
Fill the form to send us a message