Preface

2021 was the year of digital technology. When the UN Millennium Development Goals for Sustainable Development (MDG 2000 – 2015) put poverty and inequality among the world population on the agenda, marginalised groups remained at the bottom of the development scale. With increasing digitalisation, the gap between the poor and the rich has widened, and the lack of access to digital technologies for many has exacerbated existing social and economic disparities.

Read more

Det har blitt stadig strengere krav som må innfris for å få innvilget permanent opphold og statsborgerskap, bl.a. er det de siste årene kommet nye krav om inntekt og bestått norsktest. På grunn av høye krav blir mange gående lenge med midlertidig oppholdstillatelse. Er disse kravene integreringsfremmende, eller kan de også virke mot sin hensikt?

Sammen med faglig rådgiver og medforfatter, Asla Maria Bø Fuglestad og administrasjonsleder, Anne Berit Sødal drøfter leder Fakhra Salimi i denne episoden om Innstramninger i regelverket om statsborgerskap og permanent opphold er integreringsfremmende.
Recieve newsletter

Contact us
Fill the form to send us a message