En viktig del av MiRA-Senterets arbeid er å gi råd og veiledning til kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn om deres rettigheter, muligheter og plikter i det norske samfunnet. Dette gjøres gjennom workshops og rettighetsinformasjon i tillegg til individuell rådgivning. Vi gir rådgivning blant annet ved sosiale eller økonomiske problemer, samlivskriser, generasjonskonflikter og problemer med oppholdstillatelse med mer.  Det er kvalifiserte kvinner med relevant bakgrunn som gir rådgivning og krisehjelp.

Vi tilbyr også våre brukere en halvtime gratis veiledning fra Humlen Advokater annenhver onsdag mellom klokken 16.00 og 18.00. Våre åpningstider er mandag til fredag kl. 09.00-16.00.

Er du i en vanskelig situasjon, ønsker informasjon om dine rettigheter i Norge eller trenger råd og veiledning? Ta kontakt.

IMG_3139_julefest