Newsarchive

The MiRA Magazine 2/03

The following is an excerpt.

Image«Amalie Laksov Minnefondspris 2003 til MiRA-Senteret»
Denne utgaven av MiRA-Magasinet setter søkelyset på de utfordringer feminister møter i dag. Du kan også lese om lese om kommunevalget 2003 og hvordan politikerne forsøkte å sanke stemmer hos minoriteter, samtidig som de stadig viste en mer innvandrerkritisk politikk. Vi møter også psykologistudenten Shanti Irene Gylseth under vår faste serie «Jenter med minoritetsbakgrunn velger utradisjonelt». Unge jenter har tatt fatt i pennen og hørt på vår oppfordring «Skriv, la din stemme bli hørt». De har skrevet om ære og skam, rasisme og diskriminering og fremstilling av unge jenter i media.

Read more

Amalie Laksov Human Rights Award 2003

The following is an excerpt.

The MiRA Resource Centre for immigrant and refugee women has received the Laksov Award for their work against racism and gender-based discrimination and for human rights advocacy.

Read more

Fakhra Salimis acceptance speech for the Amalie Laksov Human Rights Award

The following is an excerpt.

First of all, I would like to offer a great thanks to the board at Amalie Laksovs memorial foundation for awarding this important human rights award for the year 2003 to The MiRA Resource Centre for immigrant and refugee women. We who work at The MiRA Center feel honored to receive this award and see it as recognition for our work and longstanding and persistent work for women´s rights. This struggle has been fought by brave minority women who have also had many good supporters among our ethnically Norwegian sisters.

Read more

The MiRA Magazine 1/03

The following is an excerpt.

Image«Krigen sett med kvinners øyne»
USAs invasjon av Irak har preget folk verden over, men kanskje aller mest dem som allerede har opplevd krig! I MiRA-Magasinet 1/03 møter du de tre kvinnene Mariam, Emira og Maka som alle har måttet flykte fra et land i krig. De forteller hvordan de opplevde krigen i eget hjemland, og hvordan det var å se medienes krigsbilder fra Irak da krigen raste som verst. Unge jenter kommer til orde for å uttrykke sitt syn på krigen, mens Everlyn Nicodemus i sin artikkel De usynlige sårene skriver om smerte fra psykiske traumer og hvordan kunsten kan bidra til å bearbeide disse. Psykolog Sunil Loona har god kjennskap til barns reaksjoner på krig, og i dette nummeret kan du lese hva han mener har avgjørende betydning for at barna skal få det bra etter en krig.

Read more

Nye bestemmelser om statsborgerskap svekker innvandreres rettssikkerhet

The following is an excerpt.

Pressemelding:

MiRA-Senteret reagerer sterkt på Kommunal- og regionaldepartementets forslag om nye bestemmelser i lov om statsborgerskap. Særlig reagerer senteret på forslagene om tilbakekallelse av innvilget statsborgerskap ved manglende løsning fra opprinnelig statsborgerskap og forslaget om ervervsvilkår for personer født i riket eller ankommet før fylte 18 år.

Read more