Newsarchive

The MiRA Magazine 1/01

The following is an excerpt.

Image«Vold mot minoritetskvinner og kvinners kamp mot diskriminering på bakgrunn av religiøs, etnisk eller politisk tilhørighet»
MiRA-Magasinet 1/01 viser engasjert ungdom som kjemper for sine rettigheter og inneholder blant annet intervjuer med flere minoritetskvinner i norsk politikk. Vi har også møtt lederen av en muslimsk kvinneorganisasjon i Storbritannia og en aktiv kvinnesaksforkjemper i Pakistan.

Read more

The MiRA Magazine 2/00

The following is an excerpt.

Image«Unge jenter med minoritetsbakgrunn»
Denne utgaven omhandler unge jenter med minoritetsbakgrunns situasjon, og tar opp spørsmål som; Kan omskjæring hindres med lovforbud? Hvordan kan vi motarbeide utbredelse av rasismen? Hva ønsker jentene selv i forhold til ekteskap, utdanning og yrke? Magasinet inneholder også artikler om ungdomsarbeid på europeisk nivå, om minoritetskvinners kunstneriske uttrykk og om rettssikkerhet for minoritetskvinner i Norge.

Read more

The MiRA Magazine 1/00

The following is an excerpt.

Image«Minoritetskvinner er en ressurs i arbeidslivet»
Her kan du lese om sterke innvandrer- og flyktningkvinner som kjemper både for sine egne rettigheter og i solidaritet med andre kvinner. MiRA-Magasinet 1/00 forteller om kvinner som ikke gir opp, men som har tatt saken i egne hender og skapt sine egne arbeidsplasser. Bladet presenterer også kvinner som til tross for diskriminering på arbeidsmarkedet har klart å komme dit de vil og sette fokus på sine hjertesaker. Unge minoritetsjenters utdanningsmuligheter og – valg står også sentralt i denne utgaven av MiRA-Magasinet.

Read more

Fact sheet on black, immigrant and refugee women in Norway

The following is an excerpt.

The information in this fact sheet is based on official, Norwegian statistics, most of which is published by Statistics Norway (SSB), an independent institution under the Ministry of Finance.

In this document, we have used the official terminologies from SSB, such as first and second generation immigrants. The available, official data on the living conditions for black, immigrant and refugee women in Norway is extremely insufficient. The available information does, however, show that minority women are disadvantaged in most areas of society. The current situation, as presented by the numbers and the available, official data, and of course as experienced by minority women is far less than satisfying. Daily, black, immigrant and refugee women experience racism, discrimination and xenophobia in the Norwegian society.

Read more

The MiRA Magazine 2/99

The following is an excerpt.

Image«Den nye feminismen, og bør inngangen til år 2000 markere et solidaritetens millenium?»
Hva kan vi lære av hverandre, og hvordan kan vi samarbeide om å nå mål? Hvis vi spør hvilke spørsmål som er viktige for kvinner andre steder i verden og hva de kjemper for – kan dette hjelpe oss i vår kamp for likestilling av minoritetskvinner? Skaper vi “enker av utlendingsloven” i Norge? Er man opptatt av å beskytte rettighetene til kvinner og unge jenter som er utsatt for vold, eller er tvangsekteskap en god mulighet til å stenge grensene for “de barbariske innvandrerne”?

Read more