Likestilling og likeverd, MiRA-Senterets etiske retningslinjer
MiRA-Senteret er en ikke-statlig organisasjon som er religiøst og partipolitisk uavhengig. Prinsippene om likeverd, likestilling og solidaritet ligger til grunn for senterets arbeid.

Vi tar utgangspunkt i respekt for menneskeverdet, og jobber for og med minoritetskvinners rettigheter og rettsikkerhet. Trygghet og åpenhet er sentrale verdier i vårt arbeid.

MiRA-Senteret skal gjenkjennes som faglig habilt. Både senterets brukere, offentlige instanser og andre som henvender seg til senteret for uttalelser skal kunne ha tillitt til vår faglige habilitet på områdene vi jobber med.