Engasjert i kvinne- og minoritetsproblematikk? Er du en engasjert kvinne med minoritetsbakgrunn som har lyst til å utforme likestillingspolitikk gjennom din engasjement i Norges viktigste og eldste minoritetskvinneorganisasjon?

MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner jobber for å bedre minoritetskvinners levekår i Norge. Senteret er i stadig vekst, og vi mottar årlig over 9.000 henvendelser fra kommunalt, statlig og privat hold. Vi tilbyr juridisk bistand, krisehjelp og veiledning, kurs og seminarer, og er et generelt møtested for minoritetskvinner på landsdekkende basis.

Er du student og på let etter verdifull erfaring fra arbeidslivet og har noen timer å avse i uka? MiRA-Senter søker unge kvinner som ønsker å gjøre en frivillig innsats til arbeidsgruppen vår. Som del av arbeidsgruppen vil du være med å arrangere kurs, aktiviteter og utflukter. I tillegg er arbeidsgruppa ment til å være en viktig arena for sentrale spørsmål vedrørende minoritetskvinners situasjon i Norge og danner grunnlaget for MiRA senterets kvinnepolitiskarbeid.

Vi søker deg som:

·        ønsker å jobbe som frivillig

·        er engasjert

·        har minoritetsbakgrunn

·        er ansvarsfull og har lyst til å engasjere deg frivillig til noen timer i uka

·        har ideer til aktiviteter, og lyst til å være med å arrangere dem

·        Vil lære mer om andre minoritetskvinners situasjon i Norge

 

Vi tilbyr deg:

·        Verdifull erfaring fra en av Norges viktigste minoritetsorganisasjoner

·        Mulighet for gode referanser hvis frivillig arbeid er over lengre tid

·        Innsikt i andre minoritetskvinners situasjon i Norge

·        Sosialt og kreativt miljø

·        nettverk

 

Er du interessert så send en epost til post@mirasenteret.no hvor du forteller litt om deg selv eller ring på telefon: 22 11 69 20