Her er en oversikt over våre bestillingsskjemaer:

Bestill gratisbrosjyrer og -plakater her >>
Brosjyrer og plakater er gratis å laste ned som PDF, men her kan du bestille trykte utgaver pr brevpost mot kr. 90,– i adm.gebyr + porto.

Bestill bøker, rapporter og temahefter her >>
Her kan du bestille både trykte utgaver og PDF av våre publikasjoner.

Bestill filmer her >>
Her kan du bestille våre filmproduksjoner som DVD eller VHS.

Bestill diverse promo her >>
Her kan du bestille MiRAs egne t-skjorter, krus, penner m.m. og samtidig støtte oss.

NB! Vi sender din bestilling pr brevpost med faktura. Alle betalinger må merkes med bestillers og evt.betalers navn (hvis disse er forskjellige) og e-postadresse.

Bestill MiRA-Senterets rapport “Et liv uten vold for alle – også for kvinner med minoritetsbakgrunn (2015)”>>

MiRA-Senterets rapport “Et liv uten vold for alle – også for kvinner med minoritetsbakgrunn” ble lansert i oktober 2015 og belyser forskjellige former for vold, og drøfter ulike muligheter til å støtte kvinner i prosessen for å komme ut av voldsspiralen.

Bestill MiRA-Senterets håndbok “Barnevern i et mangfoldig samfunn” (2015) >>

Boken er basert på erfaringer og kunnskap innhentet gjennom MiRA-Senterets mangeårige arbeid med tematikken, samt prosjektarbeid der både minoritetsmødre og barnevernsarbeidere har delt sine synspunkter og perspektiver gjennom dialogmøter, kurs og samtalegrupper.

Dersom du bestiller publikasjoner fra ulike skjemaer, betaler du kr. 90,- i adm.gebyr + porto kun èn gang.