Image«Vold mot minoritetskvinner og kvinners kamp mot diskriminering på bakgrunn av religiøs, etnisk eller politisk tilhørighet»
MiRA-Magasinet 1/01 viser engasjert ungdom som kjemper for sine rettigheter og inneholder blant annet intervjuer med flere minoritetskvinner i norsk politikk. Vi har også møtt lederen av en muslimsk kvinneorganisasjon i Storbritannia og en aktiv kvinnesaksforkjemper i Pakistan.

Innhold:

Leder: La meg snakke
Dette året har begynt med noen nye og noen gamle utfordringer. Alle er like aktuelle og viktige. Noe av det mest spennende som skjer i år er forberedelsene til FNs verdenskonferanse mot rasisme, rasediskriminering, fremmedfrykt og intoleranse, som finner sted i Sør-Afrika til høsten.

Den andre kvinnen: En refleksjon rundt forskjellen mellom empati og medlidenhet

I sin berømte bok Det annet kjønn viser Simone de Beauvoir hvordan mannskjønnet defineres som lik normalen, mens kvinnekjønnet defineres som det som er forskjellig fra normalen og derfor må forklares. Der mannen tas for gitt må kvinnen forklares. Ifølge Beauvoir har kvinnens forskjellighet fra den såkalte normalen blitt anvendt til å legitimere hennes underordning. For å få de samme rettigheter og den samme respekt som mannen, har hun helst burdet bli lik mannen – det vil si lik normalen. Kvinnens forskjellighet fra mannen har dermed framstått som et handikap.

Arbeid mot seksuell utnyttelse av barn: Et samfunnsansvar
Turid Heiberg har på vegne av Redd Barna-alliansen nylig utgitt en rapport om seksuelle overgrep og utnyttelse av barn. Rapporten vurderer forskjellige lands Redd Barna-organisasjoner som er samlet i bevegelsen Redd Barnaalliansen og deres partnere. Den analyserer en del av de positive initiativene som er i gangsatt, og skal være til hjelp i det videre arbeidet i organisasjonene. Heibergs rapport er også en del av Redd Barnas forberedende arbeid i forkant av FNs generalforsamlings spesialsesjon om barn i september 2001 og the Second World Congress against Commercial Exploitation of Children i desember.

Jenter med minoritetsbakgrunn på fremmarsj i politikken
Valget 2001 står snart for døren. Ikke overraskende satser alle partier på innvandringsspørsmål. Tilnærmingen og synet på våre nye landsmenn er forskjellig, men til syvende og sist tar partiene opp denne svært komplekse problemstillingen. MiRA-magasinet har møtt tre unge kvinnelige politikere med minoritetsbakgrunn, og spurt dem om deres partis tanker om minoritetsspørsmål og hva de konkret har tenkt å gjøre for å bedre minoritetskvinners og ungdoms stilling i Norge.

Vi burde kunne forebygge muslimske kvinners problemsituasjoner
Kari Vogt er førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo (UiO) på Institutt for kulturstudier. Hun utga i fjor sin fjerde bok om islam, denne gang om islam i Norge; Islam på norsk – moskeer og islamske organisasjoner i Norge (Cappelen 2000). MiRA-magasinet møtte Kari Vogt på UiO for å snakke om Ressursgruppa for råd og veiledning i familie- og kvinnerelaterte religionsspørsmåls rapport Til døden skiller oss ad, som nylig er utkommet, og om muslimske kvinners situasjon i Norge.

Likestillingskampen er ikke over, den har fått en ny farge
Jeg vet ikke når jeg våknet, men fra den dagen innså jeg at det likestilte Norge jeg trodde jeg var en del av ikke var så likestilt som jeg trodde. Mitt første møte med «hverdagsrasismen » kan jeg nå i etterkant ikke datere, men noe var det.

«Omskjært på ferie», «Drept av ektemannen» – det er slikt media vil ha!
Mange nordmenn er ikke vant til å omgås mennesker fra andre verdensdeler. Deres kjennskap til utlendinger strekker seg ofte til å skåle med kelneren Carlos som de ble kjent med på pakketur til Costa del Sol. Folk flest baserer sin kunnskap om resten av verden og de som bor der på det som media presenterer.

Min identitet måtte jeg finne selv
Humera Khan fra den britiske, muslimske kvinneorganisasjonen An-nisa Society var i Oslo for å holde foredrag på MiRA-Senterets seminar 8. mars om muslimske kvinners situasjon. Her snakker hun med MiRA-magasinet om muslimske kvinners identitet, familieforhold og sosiale levekår i Storbritannia.

Snakk, og lær meg trygghet
For en tid tilbake fikk jeg en telefon med forespørsel om jeg kunne gi en åtte år gammel jente med asiatisk bakgrunn støtteundervisning. Foreldrene hadde fått beskjed om at jentungens kunnskapsnivå ikke var helt på topp sammenliknet med hennes klassekamerater. Jeg sa ja, og stilte opp hjemme hos familien som består av mor, far, tante og jenta selv. Det var en meget bekymret mor som møtte meg i døren. Hun visste ikke hva hun skulle gjøre med datteren sin. Hennes åtteåring ville ikke høre på henne. Det eneste hun ville, var bare å se på TV. Selv mens leksene ble gjort, sto apparatet på. Moren ba meg om å hjelpe henne med å få skikk på datteren. Hun ville ikke engang spise maten som de andre familiemedlemmene spiste. Etter å ha satt meg inn i hennes fortvilelse angående sin datter, skyndte hun seg til jobben.

LESERINNLEGG

Hverdagsrasisme
«De kommer til Norge og tar fra oss jobbene våre». Det er slike kommentarer innvandrere blir møtt med hver dag. Men er det rasisme, eller er det bare uskyldige kommentarer fra uvitendes side?

Tamilsk på hjemmebane, begge deler på skolen
Flerkulturelle skoler er nå et svært vanlig fenomen i Norge. Du skal befinne deg i på ganske avsidesliggende steder for at en lærer gjennom sin daglige beskjeftigelse ikke møter en flerkulturell og flerspråklig elev i klasserommet. I forrige utgave av MiRA-magasinet kunne du lese om Anne Marie Bergstrøm, sosiallærer ved Galterud ungdomsskole i Drammen. Hun kunne fortelle hvordan det er å jobbe på en flerkulturell skole, og om de utfordringer lærere til daglig møter gjennom samhandling med elever med svært forskjellig bakgrunn.

Du skal inn i krigen nå, sa min mor
I fjellområdene i Nord-Pakistan, og særlig i Gilgit og Balti, bor den største gruppen urbefolkning i Pakistan. De bor i Hindukush, Karakoran og Himalayas under vanskelige leveforhold. Kvinners stilling i disse områdene er svært problematisk. Kvinner blir fortsatt betraktet som mannens og familiens eiendom, og blir nektet utdanning, arbeid og andre rettigheter i kulturens, religionens og tradisjonens navn. Fra disse forholdene kjemper kvinner som Dr Parveen Ashraf seg frem og vil bane veien for andre.

LESEKROKEN

Til døden skiller oss ad
Tre år etter at MiRA-Senteret dannet Ressursgruppa for råd og veiledning i familie- og kvinnerelaterte religionsspørsmål presenteres nå arbeidet i rapporten Til døden skiller oss ad – Ekteskap og skilsmisse norsk lovgivning og i islamsk rettspraksis. Les mer om rapporten >>

Hvor står vi i dag: Kampen for et rettferdig samfunn
Bell hooks er en av vår tids mest produktive fagbokforfattere. Hun skriver ikke bare mye, men hun forfatter bøker som er svært viktige, og som er kritiske til det såkalte velferdssamfunnet. Bell hooks skriver om kulturelle skiftninger, rasisme, kjønn og seksualitet samt andre samfunnsrelaterte temaer. De fleste av hennes bøker vekker bred debatt, og blir mye omtalt i mediene. Les anmeldelsen >>

Black White and Jewish – historien om et kjærlighetsbarn
Unge Rebecca Walker deler sine erfaringer og tanker med oss i sin selvbiografi Black White and Jewish. Boka er en sterk skildring av et barns oppvekst, et barn født i sekstiårene, et resultat av borgerettsbevegelsen og kvinnebevegelsen i USA. Hun var et kjærlighetsbarn mellom en svart kvinne og en jødisk mann, et barn av kjærlighet mellom raser, av kjærlighet til frihet og livet. Hun ble født som et resultat av kjærligheten til egen bestemmelse over egne liv. Les anmeldelsen >>

FILMKROKEN

Jalla! Jalla!
Vi har den siste tiden fått servert etnisk humor gjennom forskjellige kanaler. Denne humoren har ofte tatt utgangspunkt i kebabsjapper, konflikter mellom «første generasjon arbeidsimmigranter» som skal spare opp penger til traktor i hjembygda og gjenforenes med sine landsmenn, og deres barn som har blitt for vestlige. Vi har fått servert humor som har gått på bekostning av kulturelle koder, helst tolket av og for storsamfunnets befolkning. Samtidig har det hele blitt pakket inn i en selvhøytidelig og politisk korrekthet. Les anmeldelsen >>