Image«VELKOMMEN NYE LANDSMENN – Til Den norske drømmen»
I denne utgaven av MiRA-Magasinet kan du lese om hvordan nye norske statsborgere ønskes velkommen til landet, og om minoritetskvinners utfordringer i arbeidslivet. Du kan også lese om Hadia Tajik, Nawal El Saadawi og Urmila Goel.

Innhold:

Leder: La meg snakke!
Utfordringer ved å leve i mangfoldige samfunn

Historien forteller oss at ekstrem religiøs fundamentalisme sjelden godtar likestilling mellom kjønnene og mangfoldige kjønnsidentiteter som for eksempel homoseksualitet, transseksuelle, transvestitter osv. Som regel henstiller religiøs fundamentalisme sine tilhengere til å reagere med sterke følelser heller enn med rasjonell tankegang.

Velkommen hjem, nye norske statsborgere – en av flere veier til et verdig liv
Seremonien i Oslo ble holdt i Oslo Rådhus med taler holdt henholdsvis av ordfører og høyrepolitiker Per Ditlev-Simonsen, Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap), og fylkesmann Hans J. Røsjorde (FrP). Videre kunne de tilstedeværende overvære ulike kulturinnslag i form av dans, sang og musikk.
                          
Et inkluderende arbeidsliv? To kvinner, to historier  
At innvandrerkvinner møter hindringer på veien ut i arbeidslivet, er ingen nyhet. Den norske likestillingspolitikken har siden 70-tallet lagt stor vekt på kvinners økonomiske selvstendighet. Likevel er tallene fortsatt skjeve, spesielt blant innvandrerkvinner. Bare annenhver innvandrerkvinne er sysselsatt, mot to tredjedeler av norske kvinner. Og visste du at lønna til en kvinne med ikke-vestlig bakgrunn er under halvparten av norske kvinners gjennomsnittslønn? Eller at kvinner med innvandrerbakgrunn er overrepresentert i usikre, dårlig betalte og tunge jobber?   

Reserve? Nei, takk! Minoritetskvinners utfordringer i arbeidslivet    
Vårens likestillingsdebatt har uten tvil vært om minoritetskvinner og arbeid. Spørsmålet er også et prioritert felt for MiRA-Senteret. Innvandrerkvinner har i en årrekke mobilisert egne nettverk, arbeidet med ulike tiltak hvor informasjon, rettighets og bemyndiggjøringsperspektiv rettet mot minoritetskvinner og unge jenter har stått sentralt. Individuell rådgivning i forhold til diskriminering i arbeidsmarkedet, jobbsøkning og rettigheter knyttet til arbeidsmiljøloven har vært viktige redskap for å få kartlagt de reelle forholdene og utfordringene minoritetskvinner og unge jenter stadig møter på arbeidsmarkedet.

Fagforbundet tar selvkritikk
Fagbevegelsen i Norge har utviltsomt gjort mye for å sikre norske arbeidstakeres rettigheter i arbeidslivet. Men har de klart å synliggjøre og forholde seg til den spesielle situasjonen til minoritetskvinner, og hva har de gjort for å sikre deres rettigheter i arbeidslivet? Har fagbevegelsen lykkes i å nå målet om «like muligheter » også til minoritetskvinner som i dag er en marginalisert gruppe i arbeidslivet? Har de sørget for at minoritetskvinner har fått den beskyttelsen en fagforening kan gi?
               
Hadia Tajik; I startblokka som politisk rådgiver
Hadia Tajik kommer fra Ryfylket i Rogaland, og ble ansatt som politisk rådgiver for arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen 1. desember 2006. Da kom hun rett fra juridiske studier ved Universitetet i Oslo. Fra tidligere har hun en mastergrad innen journalistikk og menneskerettigheter, og har arbeidet som journalist og skribent i flere av landets største aviser. Og alt dette har hun rukket i løpet av sine 23 år!

Vi gir drømmen en sjanse
Fra 1. juli i år er det Norsk Tipping som får monopol på drift av spilleautomater i Norge. De mer enn 16.000 spilleautomatene som er plassert rundt i landet skal fjernes og erstattes med nye, «snillere» automater, blir det hevdet fra regjeringshold. Hvor snille de blir, og hvor mye den nye ordningen vil hjelpe det stadig voksende antall spilleavhengige, gjenstår å se. De spilleavhengige har siden frislippet av pengespillautomater i 1995 finansiert store deler av norsk kultur og idrettsliv på minstepensjon og trygdepenger.

Hjelper det å snakke om det?
Et økende antall kvinner og barn kommer til det norske samfunnet etter å ha flyktet fra krigsområder. Finnes det instanser parat til å gi dem den tryggheten og hjelpen de trenger for å gjenfinne sin tillit til livet? Hvilken kompetanse finnes til å sette i gang den langsomme prosessen mot et liv fritt for daglig frykt og vonde drømmer?

Minoritetskvinner står fortsatt bak i køen
Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen ble nylig invitert til MiRA-Senteret for å diskutere betydningen av å integrere minoritetskvinner gjennom arbeid, samt senterets forskjellige utfordringer. Statsråden kom blant annet sammen med sin nye politiske rådgiver, Hadia Tajik. Statistikk viser stort sprik når det gjelder deltagelse i arbeidslivet mellom etniske nordmenn og personer med etnisk minoritetsbakgrunn. Særlig minoritetskvinner er underrepresentert i arbeidslivet. MiRA-Senteret har som en viktig målsetting at minoritetskvinner skal sikres reell likestilling.

Tyske tilstander
Den tyske forskeren Urmila Goel holdt foredrag på Blindern i april. De tyske tilstandene rundt rasisme og arrangert ekteskap er overraskende like de norske

Kamp mot religiøs fundamentalisme og vestlig kapitalisme: Pakten mellom
Allah og McDonald’s

Nawal El Saadawi er på flukt – igjen. Den betydningsfulle egyptiske forfatteren, legen, politikeren og kvinneaktivisten er tvunget i eksil. Vi trenger hennes kompromissløse og modige stemme mer enn noen gang.

HUN HAR ORDET

Hvit for å være norsk
Debatten om hvem som er «nordmenn» og hvem som ikke er det, har alltid vært aktuell, men på et mindre synlig nivå. Det er på tide at den blir synliggjort og at man får se flere sider av saken. Det er viktig, og ikke minst nødvendig, for både folket og myndighetene, at saken blir diskutert åpent og i offentlighet, og ikke bare mellom enkelte.

LESEKROKEN

Et glass melk takk
Den moderne handelen med kvinner er ikke et vanlig tema i norsk skjønnlitteratur, men den svært så etablerte forfatteren har nå gitt seg i kast med problemstillingen. Men det er ikke første gang hun har tatt fatt i temaer som er skjult for mange eller belagt med store tabuer. Vi kjenner henne som forfatteren av to bestselgende trilogier. På 1980-tallet kom bøkene om tyskerungen Tora i Huset med den blinde glassveranda, Det stumme rommet og Hudløs himmel, og en stund senere Dinas bok, Lykkens sønn og Karnas arv. Den første trilogien skapte debatt da den kom ut fordi den satte fokus på de svært sensitive temaene incest, og behandlingen av «tyskerungene» i tiden etter den andre verdenskrig. Til tross for tunge livsforhold, er det allikevel kvinnenes styrke og evne til overlevelse som ofte blir hovedtemaene i Wassmos romaner. Les anmeldelsen >>

Where women have no doctor – a health guide for women
Halve verdens befolkning er kvinner. De står for to tredjedeler av arbeidstimene i verden, men får bare en tiendepart av inntekten. I lys av disse faktaene kan vi forstå hvorfor millioner av kvinner ikke har råd til å betale lege, selv om det skulle eksistere en i nærheten de kunne besøke. Les anmeldelsen >>

FILMKROKEN

Jenter
Etter å ha blitt lokket av en trailer som gir deg lett bakover sveis, digre reklameskilt og en enkel, og desto mer gåtefull tittel, måtte noen av jentene fra MiRA-Senteret finne ut av hva filmen Jenter egentlig handler om. Ville den være spekket av følelsesmessig intimitetspornografi, fremstille jenter som utspekulerte og dermed bekrefte myten om at jenter er jenter verst? Skulle vi få treffe jentene som ble dumpa av Big Brother? Les anmeldelsen >>

Vann
Vi følger 8 år gamle Chuyia som får vite at hun har blitt enke og dermed må plasseres i et kollektiv for enker (ashram) i byen. Tradisjon og gammel tro tilsier at enker må leve resten av livet i enkehuset og bruke tiden til å gjøre opp for syndene som forårsaket deres manns død. Ved enkehuset blir Chuyia kjent med den vakre kvinnen Kalyani, og sammen treffer de den nyutdannede juristen Narayan. Det oppstår en umiddelbar kjærlighet mellom Kalyani og Narayan, men det at Kalyani er enke setter et hinder for en felles fremtid. Les anmeldelsen >>

Norske verdier sett med minoritetskvinners øyne
Hva er egentlig en nordmann? Hva legger vi i norske verdier? Og hvordan kan vi få det flerkulturelle Norge til å fungere på en god måte? Minoritetskvinner forsøker å gi noen svar. Les anmeldelsen >>