Image«Kvinneundertrykkelse kan ikke legitimeres med religion»
Religion – ulike sider som virker diskriminerende og undertrykkende på kvinner. Bigami – vil staten følge opp sitt ansvar for å håndheve loven som forbyr bigami i Norge? Utdanning – hva kan manglende morsmålsundervisning føre til? Menneskerettigheter – hva skjer med innvandrer- og flyktningkvinner i Norge når ektefellen vil skilles?

Innhold:

La meg snakke!
De siste par ukene, hver gang jeg har truffet mine venner, har samtalene dreiet seg om den dagligdagse, den aktuelle og den generelle intoleranse og urettferdighet som sprer seg rundt oss. Og hver gang strander samtalen på raseri. Det er sinnet født av avmakt, avmakt avstedkommet av møte med sterke, ansiktsløse krefter som mobiliserer negativt og danner grobunn for intoleranse og hat.

Arven fra matriarkatet
Jeg ble invitert til Rose Mary på lunsj. Hjemmet hennes er fullt av blomster og grønne planter. Hun har høye kokospalmer i hagen, og duften av sør-indisk mat øker aktiviteten i magen.

Av en kvinne skal du fødes, ”Millenium baby”
Det råder kaos i det store huset, og forberedelsene er allerede i full gang. På kalenderen viser kryssene at nedtellingen har startet. Det er ikke noe smått som er i vente, tvert i mot er det store ting som står for døren. Vi akter på alle måter å være godt forberedt til det timeslaget som over natten sender oss inn i et nytt århundre. For at det ikke skal oppstå noen misforståelser er det viktig å nevne at det her ikke er snakk om noen nyoppfunnet tidsmaskin, men ganske enkelt den reelle tiden som nærmer seg år to tusen.

Kvinneundertrykkelse kan ikke legitimeres med religion
Det finnes muslimske menn som hevder at i muslimske land kan ikke kvinner gis fulle rettigheter – hvorfor er det slik? På hvilke grunnlag fremsetter de slike påstander? På intet – de utnytter seg simpelheten av vår uvitenhet om fortiden, for argumentene deres kan ikke overbevise noen med mer enn en elementær forståelse av islams historie.
 
JURK feirer 25 års arbeid for kvinners rettigheter
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) ble dannet for 25 år siden. JURK hadde sitt utspring i kvinnesaksgruppa ved Universitetet i Oslo, som fant at kvinner hadde et særlig behov for juridisk veiledning og bistand. Formålet med JURK er å bedre kvinners kunnskap om sine juridiske rettigheter og bedre deres rettsstilling i samfunnet generelt

Ikke høylytt, men markant allikevel
Hun er ikke høylytt, men får frem sine meninger allikevel. Nasim Riaz er utdannet lærer med studier i språk, religion og pedagogikk, og har hele sitt liv arbeidet med barn og unge. Hun forteller her til MiRA-magasinet hvor viktig det er at barn med minoritetsbakgrunn oppnår forståelse og aksept for sin tokulturelle bakgrunn i den norske skolen. ”Jeg er interessert i barn og unge, det er min hjertesak”, sier Nasim Riaz.

Innvandringspolitikk og utlendingslov – samtidens klagemur
Turid Heiberg er statsviter med lang erfaring som forfatter og journalist. Hun har arbeidet med innvandrings- og flyktningpolitiske tema i en årrekke, og hun har også utgitt flere bøker. Heiberg sier i introduksjonen til boka at utlendingsloven, som i 1998 var ti år gammel, ikke bare kan ses i juridisk sammenheng, men som et samfunnsprodukt. Hun mener at loven og lovpraktiseringen dermed kan fortelle om samfunnets verdier, interesser og maktforhold. Hensikten med boka er blant annet å undersøke hvilket politisk klima den nåværende loven er blitt til, og hvilke endringer som har skjedd i tolkningen av loven gjennom ti år. Heiberg fastslår at konklusjonen er nedstemmende når det gjelder Norges vektlegging av menneskerettigheter, likebehandling, rettssikkerhet og beskyttelse.

Portrett av Anita
Som denne jenta; Når jeg møter Anita Dhirad på MiRA senteret en soldag i april kommer hun rett fra forelesning, første året på medisin på Universitet i Oslo. Eller kanskje fra Sør-Asia kunnskap som hun tar samtidig? Fordi hun skal bli lege, og som lege synes hun det er viktigere å kunne mer enn medisin.

Solens og månens barn – En taterkvinnes beretning
Sigøynere, tatere, romanifolket – alle er reisende folkeslag, med et annet levesett enn de fleste andre i denne delen av verden. Tatere kom til Skandinavia på begynnelsen av 1500-tallet, men selv på 1990-tallet finnes det i Norge mennesker som ikke tør innrømme verken for seg selv eller andre at de har taterblod i årene, av frykt for trakassering, nedverdigelse eller utstøtelse.

Nå er den her: Katia Cardenal synger Prøysen på spansk
Katia Cardenal og hennes bror Salvador Cardenal er fra Nicaragua, og begynte å synge sammen og turnere under revolusjonen under navnet Duo Guardabarranco. De fortsatte etterhvert turneen i Nord- og Sør- Amerika og Europa, hvor de spilte på ulike festivaler og knyttet kontakter og spilte med forskjellige artister som Miriam Makeba, Nanci Grittith og Bjørn Afzelius og Åge Alexandersen.
 
Guru som tror på kvinnekraft
Beatles visste det. Nå vet Madonna det også. Det er kraft i India! India inneholder det meste under solen av land, mennesker, kultur, religion og historie; mangfold er et stikkord som få land kan smykke seg med i så stor grad av fortjenthet som denne nasjonen.

Bruk din stemme: stem på kvinner!
Minoritetskvinner har så vidt begynt å bevege seg inn i det politiske liv i Norge. Innvandrerkvinner er nesten ikke representert i politiske beslutningsorganer her i landet, og de som er aktive trenger din hjelp for å bli hørt og valgt inn i kommunestyrene i høstens valg!

MIP-TV 1999 – Årets store TV-messe i Cannes

Den internasjonale tv-messen gikk i år av stabelen i april, med deltakere fra hele verden. Inntrykkene var mange på markedet som samler representanter fra TV-kanaler og produsenter, og dokumentarer, filmer, og alle slags TV-programmer i en uke i Cannes.

LESERINNLEGG

Norske organisasjoner og kvinners rettigheter i Nord-Afrika og Midt-Østen
Nå når jeg er ferdig med mastergraden vil jeg dele med dere det jeg har lært om norske organisasjoner som jobber med bistand og humanitært arbeid. Jeg har tatt en Master i Nonprofit Management, som forbereder en til lederstillinger i ikke-statlige og statlige organisasjoner. For noen uker siden leverte jeg masteroppgaven min til Regis University i Colorado.

LESEKROKEN

Remembered Rapture
Den 16. boken til bell hooks, Remembered Rapture, er utgitt i begynnelsen av 1999. bell hooks er uten tvil en av de mest-produserende forfattere i vår samtid når det gjelder fag- og kjønnslitteratur. Som svart kvinnelig forfatter, kulturkritiker og litteraturprofessor har bell hooks bidratt til en forståelse av nåtidens sosiale mangfold og det flerkulturelle samfunn. I Remembered Rapture ser bell hooks i ulike essays tilbake på sine erfaringer som svart, kvinne og forfatter, og deler med oss det rommet hun har skapt for seg selv i litteraturens verden.