Image«Minoritetsungdom og deres valg for å sikre et selvstendig liv»
I MiRA-Magasinet 2/01 møter du en rekke sterke kvinner som hver på sin måte arbeider for å styrke rettighetene til minoritetsbarn, -ungdom og -kvinner. Du kan lese om forvalteren Shabana i en ny serie om unge jenter som velger utradisjonelt. Du kan også lese om to kvinner som retter kritikk mot henholdsvis barnevernet og barnehagesektoren. I september fikk vi besøk av kvinneforkjemper, forsker og forfatter Dr. Shaheen Sardar Ali fra Pakistan, som bruker Koranen som redskap i bekjempelsen av det negative i kulturen.

Innhold:

Leder; La meg snakke
Jeg sitter her dagen etter 11. September og ser på TV. Bilder av det fallende World Trade Center flimrer foran øynene mine. Jeg ser to enorme tårn ramle sammen, og jeg ser ruinene av Pentagon i Washington. Jeg forsøker å skifte kanal for å finne ut om det skjer andre ting i verden. For øyeblikket ser det ut til at verden har stoppet opp. Vi ser bildene om og om igjen, noen ganger i sakte bevegelse. Det herjer en sjokktilstand blant mennesker. Terrorhandlingene mot USA blir gjentatte ganger karakterisert som en forbrytelse mot menneskeheten. Det skapes en opprørsstemning hvor hevn står sentralt

En helt alminnelig kvinne
Muslimske kvinner er forskjellige, akkurat som alle andre. Nordmenns snevre forestillinger om hva det vil si å være muslimsk kvinne lever imidlertid i beste velgående. Zahra Ali Osman kan ved første øyekast virke som en av dem, først og fremst fordi hun bærer det tradisjonelle sjalet. Selv føler Zahra seg verken undertrykt eller annerledes.

Et leksehjelpstilbud, litt utenom det vanlige

På Senter for opplæring og ferdighetstrening (SOFT) i Gamlebyen får flere titalls ungdommer tilbud om leksehjelp fire ettermiddager i uka. SOFT er en av to avdelinger på Flyktningkontoret som er en del av det byomfattende barnevernet i Oslo, og brukerne er enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere. Alle har bakgrunn fra krigsherjede land.

Barnehagen må tilrettelegges for alle barn, uansett om de er lyse eller mørkegrønne
Flere og flere minoritetsbarn får sitt første møte med den norske hverdagen og det norske språk i barnehagen. For mange av barna starter en positiv integreringsprosess nettopp her. 

Jenter med minoritetsbakgrunn velger utradisjonelt: Forvalteren
Denne artikkelen er den første i en serie om unge kvinner som velger utradisjonelle yrker. Vi har den siste tiden sett at minoritetsungdom, særlig jenter, satser på høyere utdannelse. Uansett om de velger lang eller kort utdannelse, har jentene det til felles at de bidrar til en ny positiv utvikling der også unge minoriteter framstår som en ny ressurssterk generasjon som tar egne valg. Vi spør: Hva ønsker egentlig minoritetsungdom å gjøre? Hva slags utdannelse og jobb satser de på? Hvilken påvirkning har foreldre og venner på dette valget? I dette nummeret av MiRA- magasinet har vi møtt: forvalteren Shabana Salim (23), ei jente som har valgt et yrke som er utradisjonelt ikke bare for personer med minoritetsbakgrunn, men også for jenter

Barnevernet – hjelpeinstans eller hodebry?
Barnevernet ble i sin tid opprettet for barnets beste. Instansen er pliktig til å beskytte barn mot overgrep av alle slag. Det skal påse at ingen barn lider overlast, og at de barn som kommer til dem, får den hjelpen de trenger og har krav på. Virkeligheten er til tider ikke slik. Rett som det er hører vi om grove feil fra barnevernets side. Feil som rammer både barn og deres familie. Grov uaktsomhet i tjenesten har ført til, og fører til, store lidelser for de det gjelder.

Verdenskonferansen mot rasisme: Et forum for synliggjøring av flerfoldige undertrykkelse
Fra 31. august til 7. september organiserte FN for tredje gang en verdenskonferanse mot rasismen, rasediskriminering, fremmedfrykt (xenofobi) og relatert intoleranse i Durban, Sør-Afrika. Selv om de fleste mennesker er enige i at rasisme og rasediskriminering er et brudd på menneskerettighetene, har man i for liten grad klart å definere mange former for rasisme, samt hvordan rasisme utarter deg i ulike sammenhenger. Særlig kom det frem at det er vanskelig å relatere problemstillingene til rettighetsspørsmål i forhold til jord eller økonomisk kompensasjon, fordi mange stater ikke er villige til å frigjøre ressurser til fordel for ofrene for rasisme.

Men du har myndighetene å støtte deg til!
Norske kvinners gode rettssikkerhet og sterke stilling i samfunnet for øvrig er kjent langt ut over landegrensene. Norge har i mange sammenhenger profilert seg som en forkjemper for voldsutsatte kvinner. Vi har også et tilsynelatende velfungerende støtteapparat som skal hjelpe kvinner som er blitt utsatt for overgrep. Men hva skjer i realiteten når en kvinne forsøker å nå frem? MiRAMagasinet har møtt ei kvinne som nettopp har forsøkt å få støtte i et slikt system, et system som finnes, men som ikke nødvendigvis favner alle.

Dissident med pågangsmot
Fredag 14. september fikk MiRA-Senteret besøk av Dr. Shaheen Sardar Ali, en kvinneforkjemper bosatt i Pakistan. Shaheen Sardar Ali har en merittliste det står respekt av. Den akademiske bakgrunnen hennes er like imponerende som den profesjonelle. Hun er jussprofessor med doktorgrad innen internasjonale menneskerettigheter.

KOMMENTARER

Politiske partier frir til minoriteter, men hva så?
Høyre arrangerer grillfest og konsert. Arbeiderpartiet satser på å skape et fordomsfritt mangfoldig samfunn. SV og RV vil åpne grensene slik at innvandrere kan styrke arbeidsmarkedet i Norge. Frp frir også til innvandrere, men de vil at de skal komme fra Finland. Mange finner kan tross alt svensk og kan danse etter norske toner. KrF hadde den beste friergaven (les medgiften) til innvandrerne. De foreslår norskundervisning for minoritetskvinner med barnepass, men uten at kontantstøtten faller bort.

LESEKROKEN

Svart på hvitt
Svart på hvitt er den antologien svært mange unge mennesker med minoritetsbakgrunn har ettersøkt. Boka er en samling av historier om identitet, følelser, rasisme, diskriminering og hvordan det er å vokse opp som etnisk minoritet i et land som oftest ikke lar minoriteter selv tale sin egen sak. Svart på hvitt er talerør for 14 unge mennesker med minoritetsbakgrunn. Alle har sin historie og sine tanker om det å være ung, men samtidig annerledes. De formidler dette slik de selv har opplevd det å være annerledes. Troverdig blir det, for det er ingen andre enn minoritetsungdom selv som vet alt omdette omdiskuterte temaet. Les anmeldelsen >>

Djulaha! Om å forstå annerledeshet
Djulaha, eller teppevever som det heter på godt norsk, er en bok for alle. Den er enkel og oversiktlig med en innholdsfortegnelse som sier alt. Dersom du lurer på noe i ditt møte med mennesker fra andre kulturer, slå opp i denne boken. Les anmeldelsen >>
 
Mødrene er Afrikas fremtid
Torild Skard har skrevet bok om sine opplevelser fra tiden som regionaldirektør for UNICEF, FNs barnefond. Skard var ansvarlig for UNICEFs arbeid i 23 land i Vest- og Sentral-Afrika, og hun har skrevet en spennende og svært interessant bok om gleder og tragedier på verdens fattigste kontinent. Undertittelen på boka er «Blant jentebruder, helbredere og barnesoldater i Vest- og Sentral-Afrika», og Skard understreker med det sitt fokus på kvinners og barns historie og liv. Les anmeldelsen >>

Hallo, er det noen der?
«Det finnes en virkelighet i Norge som er like ille som i land vi fordømmer. Politiet er for eksempel voldelige mot oss ungdommer. De som skal hjelpe oss, sender oss avgårde uten at vi føler at noen bryr seg.»