Image«Verdens kvinner mot vold og terror»
I denne utgaven av MiRA-Magasinet kan du lese artikler, intervjuer og innlegg fra veldig mange ulike land og kontinenter – blant annet Brasil, Storbritannia, Sverige, USA, Irak. MiRA-Magasinet har dessuten intervjuet flere interessante kvinner: politikeren Afshan Rafiq, britiske Humera Khan og den argentinske filmregissøren Maria Victoria Menis. I tillegg har denne utgaven et bredt kulturelt innhold, og du kan lese anmeldelser av aktuelle bøker og filmer som på forskjellige måter handler om kvinners situasjon og det kulturelle mangfoldet.

Innhold:

Leder; La meg snakke!
Noen av MiRA-Senterets kjernesaker er bekjempelse av vold mot kvinner og kampen mot rasisme og diskriminering. Vi jobber på flere felter. Vi tilbyr hjelp og veiledning til den enkelte kvinne, driver utstrakt informasjonsarbeid om minoritetskvinners situasjon, og er politiske pådrivere for bedre tilrettelegging av lovverk, tiltak etc. Denne utgaven av MiRA-Magasinet tar på ulike måter opp temaet vold mot kvinner. Du kan blant  annet lese om familievold, kjønnslemlestelse, kravet om jomfruelighet før ekteskapet og om politivold med rasistiske undertoner. Artiklene spenner vidt når det gjelder geografi, og situasjonen i mange land blir presentert.

Storbritannia etter 7/7-bombene: Muslimske kvinner tar til motmæle
Det er ufattelig at muslimer som er født og oppvokst i Storbritannia kan føle så stort hat til vårt samfunn at de går til så motbydelige handlinger som terrorbombene i London 7. juli. Det er ufattelig, men det er sant. For å stoppe det må vi forstå hvorfor, sier Humera Khan, londoner og muslim på barrikadene for fred. 

Jomfrukrav på ville veier
Når unge jenter får jomfruhinnen sydd på igjen for å fremstå som jomfru på bryllupsnatta, er det med på å opprettholde kvinneundertrykkende tradisjoner jentene selv er uenige i. MiRA-Senteret mener minoritetsjentene i stedet må hjelpes til å ta ansvar og bestemme over egen kropp.

Greske bilder på den europeiske sivilisasjon
Når vi snakker om innvandring, gjestearbeidere og etniske minoriteter pleier fokuset å være på Vest-Europa, og særlig på England, Frankrike eller Tyskland. Forholdene gjestearbeidere, og særlig minoritetskvinner, lever under i Hellas er sjelden i fokus. Hellas har tradisjonelt vært et utvandringsland. Det er tusenvis av greske innvandrere i Europa og i USA som er godt integrert i samfunnet. De vedlikeholder sin greske kultur gjennom musikk, dans og mat. Smaken av deres middelhavskultur holdes i live gjennom aktiv kontakt med hjemlandet.

Menneskehetens opprinnelse i Afrika
Det er en bok jeg elsker å ta frem om og om igjen. På omslaget står det at den handler om Afrika. En biografi om det afrikanske kontinent heter den. Men jeg får en annen opplevelse inne i boken når jeg leser dens sider, at den handler om menneskeheten, om dens aller første kapittel, som utspilte seg i Afrika.

Lykkelige Afshan
Eldre tar en del gale valg, men det er de unge som må leve med konsekvensene. Jeg mener de unge må bestemme selv, og så ta konsekvensen av egne valg, sier Afshan Rafiq, avtroppende stortingspolitiker for Høyre, nybakt mamma til Arina og lykkelig gift med sin Aamir etter mange års kamp mot tvangsekteskap og trusler fra norsk-pakistanske miljøer.

Kvinners rettssikkerhet i fare
I Sverige har en minoritetskvinne som anmelder et lovbrudd bare halvparten så stor sjanse til å få saken sin opp for retten som en svensk mann. Sannsynligvis er situasjonen likedan i Norge, men ingen har undersøkt det – ennå.

Arven fra slaveriet
Bahia, Brasil: Svarte kvinner i Brasil har siden de kom til landet som slaver blitt drept, voldtatt, mishandlet og utnyttet som seksuell debuthjelp for unge hvite gutter. Menns fantasier om svarte kvinner som spesielt fyrige sexobjekter, men som uegnede koneemner, lever sterkt videre til tross for sosial fremgang ellers i samfunnet.

Muslimer må bekjempe familievold
New York: I USA blir en kvinne mishandlet hvert femtende sekund, likevel hevder muslimer at det ikke skjer i deres miljøer. – Det er rett og slett ikke sant, sier Robina Niaz, pakistansk newyorker. Etter 15 år i verdensmetropolen startet hun Turning Point i 2004, det første tilbudet for voldsutsatte muslimske kvinner.

Folkehelseprisen til Fakhra Salimi
Nasjonalforeningen for folkehelsen ga Folkehelseprisen 2005 til MiRA-Senterets leder, Fakhra Salimi. Hun er den første innvandrer som har fått prisen, som tidligere er gitt til blant annet Wenche Foss, Grete Roede og Trond-Viggo Torgersen.

MiRA-jentene spurte: Politikerne måtte svare
Det er viktig at politikerne får høre hva vi har å si, de snakker jo så mye om oss, sier Rukaia og Abha i MiRA-Senterets jentegruppe. Under torgdagene på Grønland i Oslo i august forlangte MiRA-jentene svar fra politikerne på spørsmål minoritetsjentene brenner for.

Debatt: Minoritetsjenter deltar!
Er medlemskontingent den eneste garanti for en berikende fritid? I mai i år kom forskningsstiftelsen Fafo med en rapport som bidro til å styrke myten om minoritetsungdoms passivitet og manglende deltagelse i organiserte fritidstilbud. Samtidig arbeidet minoritetsungdom iherdig for å øke sin innflytelse på politikerne foran stortingsvalget.

Mela-festivalen: Møtested for minoritetskvinner

Alle vil males med henna på Mela. MiRA-Senterets hennamaling for barn er en sikker vinner på hver eneste festival. Årets Mela ble ikke noe unntak og det var tilløp til kork rundt MiRA-boden. Mange var også de som ville vite mer om MiRA, både etnisk norske og minoritetsfolk. Mela-festivalen er en viktig møteplass.

Politivold: Festkveld ble mareritt
Om du ikke liker hvordan vi gjør det her kan du reise tilbake dit du kommer fra, snerrer politimannen og denger den festkledde «Anna» inn i siden på politibilen.

Kjenn dine rettigheter: Skadet på jobb – kan jeg kreve erstatning?
Her er nummer to i en serie MiRA-Magasinet har startet under navnet «Kjenn dine rettigheter». Her vil vi gjøre plass for informasjon om ulike problemstillinger som kan være relevant for minoritetskvinner og andre. Her gjøres det rede for dine rettigheter i forhold til yrkesskader.

HUN TAR ORDET

En reise gjennom valgflesket
Jentekjendisklining, stammesanking i Pakistan, rallyfrieri og utenlandske gjerningsmenn… 10. September var valgkampen over og de rødgrønne seiret. Meltem Safek Lundsten gir et skrått minoritetskvinnelig tilbakeblikk på valgflesk og daukjøtt som ble servert under kampens hete.

Jihad mot kjønnslemlestelse
Hvordan har det seg at noen få muslimer i dag har beveget seg bort fra den sanne islamske læren som gir kvinner og menn like rettigheter og som gjør dem likeverdige overfor Gud?

Ei ung jentes dagbok fra Irak
Hvordan så Bagdad ut før krigen? Var det like fint der som det er i Dubai? Hvordan levde folket før krigen og hvordan lever de i dag? Dette var noen av spørsmålene som undret meg i forkant av sommerferien. For i sommer var jeg og besøkte mitt fødeland for første gang. Jeg ante ikke hva som ventet meg der. Det eneste jeg hadde å forholde meg til var TV-bildene av okkupasjonen. Jeg må si jeg var bekymret for det Irak og det Bagdad jeg så lå i ruiner, og all menneskelig lidelse som rullet over TV-skjermen.

LESEKROKEN

Av utenlandsk opprinnelse; Nye nordmenn i avisspaltene
Av utenlandsk opprinnelse; Nye nordmenn i avisspaltene er en ny bok som analyserer norske avisers fremstilling av minoriteter. Merete Lindstad og Øivind Fjeldstad følger med dette opp sin (og Norges) første undersøkelse av pressens innvandrerbilde, som de presenterte i boka Pressen og de fremmede, som kom ut i 1999 (tidligere anmeldt i MiRA-Magasinet). Les anmeldelsen >>

Evig din?
Ekteskaps- og samlivstradisjoner i det flerreligiøse Norge. Les anmeldelsen >>

FILMKROKEN

Film for Argentina
Hun var én av tre kvinnelige filmstudenter i Buenos Aires på 1970-tallet. I dag mottar filmprofessor og -regissør Maria Victoria Menis stadig flere kvinnelige studenter. Men fortsatt er film og Argentina «a man’s world».

Import Eksport, en etnisk komedie
Etnisk «feelgood» der fordommer og utfordringer på tvers av generasjoner og mellom nordmenn og pakistanske innvandrere tas opp med humor og alvorlige undertoner. Les anmeldelsen >>

Izzat – uetnisk gangster
Uforherliget gangsterfilm fra Oslos pakistanske gjengmiljø. MiRA-jentenes dom: Veldig bra! Les anmeldelsen >>