Image«MiRA-Senteret feirer 10-års jubileum»
MiRA-Senteret kunne i 1998 markere ti år med kamp for synliggjøring og likestilling av minoritetskvinner og -jenter i Norge. I MiRA-Magasinet 2/98 deler noen av våre trofaste støttespillere sine erfaringer, historier og følelser med oss. Vi ser tilbake på årene som har gått, og vi ser framover på det videre arbeidet for minoritetskvinners rettigheter. I denne utgaven feires søstersolidariteten som gir oss styrke. MiRA-Senteret var også så heldig å få den svarte feministen og forfatteren bell hooks til Oslo i anledning jubileumsseminaret, og vi har i dette nummeret snakket med henne om kampen for synliggjøring av svarte kvinner.

Innhold:

Leder; La meg snakke
Vold mot kvinner – aldri et kulturspørsmål; Vi kan definere vold som et angrep på et menneskes fysiske eller psykiske integritet; en handling som utføres med den intensjon å skade en person. Definisjonen av vold må imidlertid også settes inn i en sosial kontekst, relateres til samfunnet. Vold er kjønnsrelatert; menn utsettes for vold av andre grunner enn kvinner. Når kvinner utsettes for vold simpelthen fordi de er kvinner, er dette et uttrykk for en gjennomgripende maktubalanse som ligger i bunnen av og utgjør selve fundamentet for det patriarkalske samfunn.

Et modig prosjekt – Kvinner mot strømmen
Utrettelig, utålmodig, ubøyelig og modig er karakteristikker av MiRA-Senterets arbeid. Senteret har ikke latt seg påvirke av negative forventninger og krav til innvandrer- og flyktningkvinner, men har arbeidet aktivt for en større variasjon i samfunnet, likestilling og muligheter.

MiRA… SE!
Synet. Å se seg selv – gjennom historiens tilfeldigheter, i kulturenes smeltedigler. Å se sitt ansikt, føle sin avmakt, oppdage sin styrke… Å kjenne at du forstår, først plutselig som et innfall, så gradvis og mer innstendig. Og deretter – i relieff – bli bevisst din egen forvirring og usikkerhet. Å kjenne blikket fokusere og refokusere til det faller på plass. Å lære et språk, og berøre kunnskapens ulike dimensjoner i sin egen forstand.

bell hooks om kampen for synliggjøring av svarte kvinner
MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner inviterte bell hooks til Oslo i august til et nettverksseminar i anledning vårt tiårsjubileum. bell hooks er en av USAs mest innflytelsesrike og omdiskuterte intellektuelle. Hun er professor i engelsk litteratur og kvinneforskning og underviser for tiden ved City College i New York, og har blant annet skrevet 16 bøker. bell hooks er en av de mest kjente feministene i den svarte kvinnebevegelsen i USA og har lenge jobbet med kvinnespørsmål sett i perspektiv av rasisme. Hennes bok Ain’t I a Woman: Black Women and Feminism ble i 1992 utropt til en av de 20 viktigste kvinnebøkene de siste tyve årene av Publisher’s Weekly.

MiRA i dag og i går – og i forgårs, intervju med Fakhra Salimi
MiRA tylles i taft og hylles som seg hør og bør en som fyller ti. I den anledning skal vi snakke litt om senteret, og går tilbake i tid, slik vi gjerne gjør når vi skal feire noe, til 60- og 70-tallet. Selv var jeg ikke engang påtenkt på den tiden, men Norge var i frodig vekst, i hvis kjølvann det oppsto et behov for arbeidskraft som delvis ble dekket ved import fra utlandet, hovedsakelig fra land i den tredje verden. I tillegg til det økonomiske aspektet, fikk influksen av arbeidere fra utlandet konsekvenser for den sosiale og kulturelle utviklingen i det lille landet Norge.

Lett på sløret – det er tilbud om jobb
Den senere tiden har MiRA-Senteret fått flere henvendelser fra kvinner som føler seg diskriminert på arbeidsmarkedet fordi de bærer slør. Attia Mirza Mehmood setter søkelyset på denne problemstillingen.

Kvinner og diskriminering – Nettverkseminar 1998
MiRA-Senterets årlige nettverksseminar ble i år arrangert på Håndverkeren i Oslo 29. og 30. august 1998. MiRA-Senteret feirer 10-års jubileum i år og vi var så heldige å få bell hooks fra USA som hovedforeleser til vårt jubileumsseminar. På lørdag var temaet «Kvinner og diskriminering», og på søndag «Jenter og oppvekst», rettet mot unge jenter med minoritetsbakgrunn.

Visjoner – en personlig reise med MiRA-Senteret som følgesvenn
MiRA-Senterets landsomfattende nettverk har gjennom årene knyttet sammen mange minoritetskvinner fra ulike kulturer med ulik bakgrunn og ulike erfaringer. I anledning vår tiårs-jubileum deler Hamida N. Esdaile sine opplevelser og erfaringer med oss.

LESEKROKEN

Bokanmeldelse av Hellig tvang 
Tittelen på denne boken kan synes underlig sammensatt; Handler virkelig unge norske muslimers forhold til kjærlighet og ekteskap først og fremst om tvang?