7. mars 2018 15:00 - 7. februar 2018 19:00
  • Tilgjengelige billetter: Ubegrenset
  • Billettpris: Gratis
 

På ukens åpent hus hadde MiRA-Senterets kvinner en siste forberedelse før selveste dagen, 8.mars. Det ble snakket om viktigheten ved å delta i 8.mars toget og mulighet til å synliggjøre sine meninger og saker som står på ulike plakater. Kvinnene lagde flere plakater som de tenker å gå med selv og som de mener er viktige å synliggjøre. For noen av kvinnene vil det være første gangen de deltar i 8.mars toget, mens andre har deltatt tidligere og kjent med det som skjer på dagen. Mange har gledet seg og er spente til denne dagen.