20. juni 2018 15:00 - 20. juni 2018 19:00
  • Tilgjengelige billetter: Ubegrenset
  • Billettpris: Gratis

Arbeidsliv og språkets betydning

Arbeidsliv og språkets betydning var tema på gårsdagen Åpent hus. Arbeidsliv er et bredt tema og vi gikk  derfor gjennom de avgjørende elementene som er viktig å vite; arbeid, velferd, rettigheter og plikter i arbeidslivet og svart arbeid.  Det er viktig for mange lære å kjenne hva skattepengene blir brukt til, for å bedre forstå velferdssystemet mye bedre. Det er våre rettigheter og plikter til i å bidra til i velferdssystemet, samtidig som det er vår plikter å vite våre rettigheter, roller og plikter som arbeidsgivere og arbeidstakere i Norge. Kvinnene påpekte viktigheten og  det  velfungerende systemet vi har i Norge, i forhold til andre land hvor fokuset er bare på individet og ikke fellesskapet vel. Kvelden ble avsluttet med  fine diskusjoner, språklek og hennamaling .

Felles kunnskap og forståelse er veien til utvikling #Empowerment