4. april 2018 15:00 - 4. april 2018 19:00
  • Tilgjengelige billetter: Ubegrenset
  • Billettpris: Gratis

Språkkaffe med nyhetsdebatt 
På åpent hus tok denne uken tok vår språkkafe for seg en nyhetartikkel som mange av kvinnene kjenner seg igjen i. Artikkelen gikk ut på den systematiske diskrimineringen som skjer i arbeidslivet hvor blant annet navn og hud er viktige faktorer.

Mange av kvinnene på MIRA-Senteret mener at det for eksempel er vanskeligere for en med et asiatisk muslimsk navn å få jobb, enn en amerikaner med et vanlig amerikansk navn. I diskusjonen la kvinnene også vekt på viktigheten av å møte arbeidsgivere ansikt til ansikt når man søker jobb, at man må si fra når man opplever diskriminering, at man selv må jobbe aktivt med det norske språket, være informasjons-søkende og holde seg oppdatert gjennom nyheter og aviser.

Har du lyst til å være med på vår språkkaffe? Ta kontakt med oss gjennom kontaktskjema på forsiden vår eller send en mail til post@mirasenteret.no

#empowerment