18. april 2018 15:00 - 18. april 2018 19:00
  • Tilgjengelige billetter: Ubegrenset
  • Billettpris: Gratis

Kulturkveld om likestilling og deling
På åpent hus denne uken arrangerte MiRA-senterets veiledere kulturkveld på Senteret. Her ble det etterhvert en flott diskusjon om likestilling som en universell menneskerettighet og det ble understreket at det er viktig at vi setter oss enda mer inn i hva dette betyr og hvordan vi legger det fram. Vi hadde også en liten gjennomgang av en aktuell avisartikkel i Dagsavisen om ansettelse og jobbtilbud, hvor en person hadde fått et fast jobbtilbud på 0,58 % og delte synet på slik bruk av lovverket.

Før kvelden fortsatt med musikk og dans, understrekte kvinnene at kulturkvelden handler om deling av det vi har med hverandre, alt fra mat, erfaring, kunnskap og kultur.