25. april 2018 15:00 - 25. april 2018 19:00
  • Tilgjengelige billetter: Ubegrenset
  • Billettpris: Gratis

Temakveld om Arbeidernes dag, 1.mai 
På åpent hus denne uken hadde MiRA-Senteret temakveld om for-hendelsene til dagens 1.mai markering og dens betydning for arbeidere og alle samfunnsborgere. 1.mai var en kamp kjørt av misfornøyde arbeidere som ikke hadde noen rettigheter og som følte seg undertrykket. Resultatet av kampen ført til 8 timers arbeidsdag og flere andre velferdsgoder vi har i dag.

Flere av deltakerne påpekte at det fortsatt er flere liknende kamper som må kjempes for å vedlikeholde fordelingen og rettferdighet i samfunnet. Og en av kvinnene trakk frem at også i dag er det personer som jobber 16 timer, men kun får betalt for 8. Avslutningsvis understreket leder, Fakhra Salimi viktigheten av å være medlem av en fagforening når man jobber.