13. juni 2018 15:00 - 13. juni 2018 19:00
  • Tilgjengelige billetter: Ubegrenset
  • Billettpris: Gratis

Onsdag er åpen-hus dag på MiRA-Senteret. Denne uken hadde vi rettighetsinformasjon hvor vi diskuterte ulike former for diskriminering. Veldig mange forteller at de ikke vet hvilke spesifikke organ de kan henvende seg til når de opplever ulike former for diskriminering og vi snakket derfor om både verneombud, likestillingsombudet og hvordan MiRA-Senteret arbeider med dette.

Flere forteller også om en opplevelse av å ikke alltid bli trodd og at det i noen sammenhenger er like viktig å vite hvem man snakker til når ens rettigheter blir tråkket på, som å vite rettighetene man har.