23. januar 2019 15:00 - 23. januar 2019 19:00
  • Tilgjengelige billetter: Ubegrenset
  • Billettpris: Gratis

Kulturutveksling er en måte å bli bedre kjent med hverandre og samtidig styrke hverandre. Kvinnene på MiRA-Senteret hadde i går sin første kulturkveld i år med Irak og irakiske kvinner som tema.

Irak som et av de eldste landene i verden har en lang historie hvor kvinner har hatt og har en avgjørende rolle i. Et rikt land på olje har blitt et siktemål for internasjonale interesser, noe som har bidratt til krigene som har vært og fattigdommen i landet. Dette har også påvirket ...kvinnene rolle og posisjon. Kvinner har hatt posisjoner i regjering siden 1940 og det økes med tiden hvor de blant annet kjemper for rettigheter, mot ulikstilling og fattigdom som er forårsaket av en rikdom de ikke har eierskap over.

Kulturkveldene på MiRA-Senteret er en flott arena for kompetanseheving og nettverksbygging!