3. mars 2022 15:00 - 3. mars 2022 17:00
  • Tilgjengelige billetter: Ubegrenset
  • Billettpris: Gratis

Torsdag 3.mars: Bli med på protestmarkering mot innstramninger i utlendingsloven som rammer minoritetskvinner foran Stortinget 


Klokken: 15:00-17:00 
Sted: Eidsvoll plass foran Stortinget


Ønsker du mer informasjon om protestmarkeringen? Les mer her: https://mirasenteret.no/om-mira/nyheter/har-din-organisasjon-sluttet-seg-til-protestmarkering-for-a-stoppe-rettighetstap-for-minoriteter-3-mars-2022/


Har du lyst til å være med på Protestmarkeringen? Møt opp foran Stortinget torsdag 3. mars kl. 14.45