3. oktober 2017 13:00 - 3. oktober 2017 14:00
  • Tilgjengelige billetter: Ubegrenset
  • Billettpris: Gratis

Debattforum: Forslag om hevet krav om botid for statsborgerskap

MiRA-Senteret inviterer til debattforum om forslaget om å heve botidskravet for statsborgerskap fra syv til ti år. Arrangementet er for kvinner med minoritetsbakgrunn. Velkommen!