18. juni 2019 11:00 - 18. juni 2019 13:00
  • Tilgjengelige billetter: Ubegrenset
  • Billettpris: Gratis

MiRA- Senteret har gleden av å invitere til dialogmøte: «Traumer og vold», tirsdag 18.juni kl. 11.00-13.00.

Vold mot minoritetskvinner utarter seg på mangfoldige måter og er et alvorlig likestillingsproblem i Norge. MiRA-Senteret mottar daglig henvendelser fra kvinner i vanskelige og truende situasjoner og erfarer at mange har meget komplekse problemstillinger de ønsker råd og veiledning i, men at de er usikre både på sine rettigheter, hvem de kan ta kontakt med og hvilken type hjelp de kan få. Samtidig får vi mange henvendelser fra offentlige instanser som ønsker råd i enkeltsaker eller økt kunnskap om tematikken, spesielt i møte med minoritetskvinner.

Gjennom dialogmøtet «Traumer og vold” ønsker vi å åpne opp for erfaringsutveksling og dialog om relevante problemstillinger, både til forebygging, ulike hjelpetiltak og muligheter for samordning i tillegg til hvordan være en støttespiller i bearbeiding av ulike typer vold. Ved å åpne opp for dialog ønsker vi å bidra til å styrke minoritetskvinners trygghet til å oppsøke offentlige instanser, øke deres kompetanse og navigeringsmuligheter, samtidig som vi ønsker å bidra til at det skapes viktige synergier mellom ulike instanser som er i møte med minoritetskvinner.

I 30 år har MiRA- Senteret vært en kunnskapsbank i ulike minoritetsspørsmål og vi ser det som vår oppgave å dele av vår mangeårige kompetanse. Dialogmøte vil bli ledet av gestaltterapeut, Tom Sydhagen, som tidligere har holdt mange spennende kurs på MiRA- Senteret om blant annet barnevern og vold i nære relasjoner.

Kurset vil bli arrangert på MiRA-Senteret i Storgata 53a (3.etasje).

Grunnet enkel lunsjservering ønsker vi at dere sender påmelding til radgiver@mirasenteret.no, senest fredag 14.juni. 

Velkommen!