5. juni 2018 13:00 - 5. juni 2018 15:00
  • Tilgjengelige billetter: Ubegrenset
  • Billettpris: Gratis

Digital kunnskap er #empowerment

Kunnskap og opplæring i bruk av digitale verktøy er et viktig virkemiddel til selvstendighet, men er slettes ikke tilgjengelig for alle. Derfor avsetter MiRA-Senteret tid til digital opplæring der deltakerne får informasjon og opplæring om blant annet nettbank og digipost, cv og søknad.

Tilbudet er svært viktig og må fokuseres mer på, da mange minioritetskvinner som kontakter oss opplever å ikke vite hvordan de kan få tilgang til sine viktige dokumenter fra det offentlige, eller hvordan de kan sammenfatte sin kompetanse i en CV.