17. august 2021 13:00 - 17. august 2021 14:30
  • Tilgjengelige billetter: Ubegrenset
  • Billettpris: Gratis

Digitalt seminar om Integrering i krisetider – og et samtidig fokus på valg og stemmerett


Dato og tid: Tirsdag 17. august kl. 13-14:30
Velkommen til et spennende webinar som vil ta opp hvilke integreringsutfordringer Norge står overfor, og hvilke politiske tiltak den kommende regjeringen burde iverksette og prioritere. Webinaret vil også utforske hvordan minoriteter i større grad kan inkluderes i den norske politikken.