26. november 2019 16:00 - 26. november 2019 18:30
  • Tilgjengelige billetter: Ubegrenset
  • Billettpris: Gratis

Evalueringsmøte - førstehjelp og svømming 2019

«Det å være uten kunnskap og informasjon, er det samme som å sitte i et rom uten lys!»

MiRA-Senteret har gjennom mange år sett at minoritetskvinner, særlig de som står utenfor arbeidslivet, er en utsatt gruppe. Ofte mangler de grunnleggende svømmeopplæring og står uten tilbud om førstehjelpsundervisning. Mange undersøkelser viser også at familier med minoritetsbakgrunn er ekstra utsatt for skader i form av blant annet drukning og forbrenning,

Derfor er det viktig å styrke og engasjere flere minoritetskvinner og unge i førstehjelpberedskapen. MiRA-Senteret jobber systematisk med kunnskap og informasjonsbygging i førstehjelp , brannvern og forebyggingsarbeid mot målgruppen.

26. november arrangerte vi evalueringsmøte for over 70 kvinner på Melahuset. Her tok flere kvinner som har vært engasjert som livreddere, førstehjelpere og informasjonsmidlere til ordet og delte sine opplevelser med arbeidet og hvordan det har påvirket dem som kvinne og mor. De føler at de har blitt en større ressursperson for seg selv, familien, nærmiljøet. Det er også vært et arbeid som har styrket deres fysisk og psykisk helse, og bidratt til å skape den tryggheten og kunnskapen i hjemmet, som mange lengter etter innenfor førstehjelp, brannvern og sykdommer.