18. februar 2022 15:00 - 18. februar 2022 16:30
  • Tilgjengelige billetter: Ubegrenset
  • Billettpris: Gratis

Fredag 18.Februar: Introduksjonsworkshop: Hva vet vi om rus og hva mer ønsker vi å vite

Tema: Rus, informasjon og forebygging. Viktig å ha generell informasjon og kunnskap om rus og hvem man kan ta kontakt med.

Klokken: 15:00-16:30

Sted: Digitalt på Zoom

Send påmelding til: aktiviteter@mirasenteret.no  eller ring oss på telefon 22 11 69 20