12. april 2018 12:00 - 12. april 2018 14:00
  • Tilgjengelige billetter: Ubegrenset
  • Billettpris: Gratis

MiRA-Senteret arrangerer kontinuerlige kurs om forebygging av vold i nære relasjoner. Meld din interesse til aktiviteter@mirasenteret.no. 

Velkommen!