15. mai 2018 12:00 - 15. mai 2018 14:00
  • Tilgjengelige billetter: Ubegrenset
  • Billettpris: Gratis

Å mestre sitt eget sinne

I dag har vi hatt kurs med tema om sinne-mestring her på MiRA-Senteret. Det ble drøftet at sinne er en normal følelser, og alle kan oppleve å bli sinte noen ganger. Men hvordan vi håndterer sinne våres er det som var i fokus. Kvinnene sammen med kursholderen trakk fram at det er viktig at vi bearbeider reaksjonene og følelsene som kommer når vi blir sinte og samtidig tydeliggjør det som gjorde oss sinte.

Kurset er en del av kursserien: "Kommunikasjon mellom foreldre og barn" og vårt tilbud "Mødre som veiledere" som skal øke kunnskapsnivået hos mødre om blant annet barns rettigheter, stress og hverdagsmestring samtidig som det bidrar til å styrke kvinnenes nettverk.

#Empowerment er å sette ord på sine følelser og ta styringen