6. mars 2018 00:00 - 6. mars 2018 00:00
  • Tilgjengelige billetter: Ubegrenset
  • Billettpris: Gratis
 
"Å ta ansvar for seg selv er å akseptere den vi er!"
I dette kurset om kommunikasjon mellom foreldre og barn var tema: tap, forsoning og identitet. Her problematiserte vi hvordan bilde av en selv i sammenheng med det samfunnet vi lever i og at vi stadig er opptatt av hva andre mener om oss eller hva vi skal gjøre.Det å tape noen eller noe kan ha en stor virkning på oss mennesker, det er derfor viktig å forsone oss meg det som har skjedd. Kvinnene sammen med kursholder understreket at det er viktig å spørre seg selv hvor jeg kan få støtte, ha kontakt med meg selv, ha kontakt med gode mennesker og forsøke å være her og nå! MiRA-Senteret sammen med kvinnene ser på denne kursserien som et viktig verktøy for veilederne der de får informasjon og lærdom gjennom utveksling med hverandre.