1. februar 2018 14:00 - 1. februar 2018 16:00
  • Tilgjengelige billetter: Ubegrenset
  • Billettpris: Gratis

I kursserien "Hverdagsmestring" diskuterer deltakerne tema som forebygging av stress og hvordan en kan skape mestringsfølelse i hverdagen. Meld din interesse til aktiviteter@mirasenteret.no. 

Velkommen!