21. januar 2020 12:00 - 21. januar 2020 14:00
  • Tilgjengelige billetter: Ubegrenset
  • Billettpris: Gratis

Som en del av vår kursrekke knyttet til hverdagsmestring og empowerment arrangerer vi kurs om kosthold og trening på MiRA-Senteret 21.januar kl. 12-14.

Ta kontakt med oss hvis du ønsker å vite mer om disse kursene på radgiver@mirasenteret.no