13. august 2019 14:00 - 5. august 2019 15:30
  • Tilgjengelige billetter: Ubegrenset
  • Billettpris: Gratis

Tirsdag, 13. august arrangerte vi kurs om nettvett på MiRA-Senteret der vi snakket om aktuelle temaer knyttet til sikkerhet og trygg bruk av internett, pc og mobil. Gjennom kurset fikk kvinner kunnskap om hvilke verktøy det finnes for å forebygge og beskytte seg mot uønskede hendelser på internett. Det var tydelig at dette var et tema som engasjerte kvinnene og sammen delte de erfaringer med hverandre.